Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Teoria prawa i filozofia prawa 0700-PS5-4PROTFP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 26
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, wyd. X, CEDEWU, Warszawa 2018

2. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie, wyd. 4 zmienione, LexisNexis, Warszawa 2018

3. Wstępna literatura podmiotowa i przedmiotowa związana z wybranym tematem pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa/aktywność w trakcie zajęć/referat.

K_W12- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych/aktywność w trakcie zajęć.

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami/aktywność w trakcie zajęć.

Umiejętności:

K_U04 - Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych/aktywność w trakcie zajęć/referat.

K_U06 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych/aktywność w trakcie zajęć/referat.

K_U07 - Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych/aktywność w trakcie zajęć/referat.

K_U09 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie/aktywność w trakcie zajęć.

Kompetencje społeczne:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania/aktywność w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w trakcie proseminarium.

Zakres tematów:

1. Metodologia pisania prac magisterskich.

2. Ustalenie wstępnego zakresu tematycznego przyszłej pracy magisterskiej.

3. Dyskusje związane z wybranym zakresem tematycznym.

4. Wstępny plan pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 217
Sławomir Oliwniak 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.