Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obrona cywilna kraju 0700-BN2-2RF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Krynojewski, Franciszek R., Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1) Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, red. nauk. Waldemar Kitler, Warszawa 2001.

2) Skoczylas, Józef J., Prawo ratownicze, Warszawa 2011.

3) Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, (red.) G. Sobolewski, D. Majchrzak, Warszawa 2011.

4) Kalinowski, Romuald, Obrona Cywilna w Polsce, Siedlce 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma rozszerzoną wiedzę o organach publicznych oraz pogłębioną wiedzę o organach rządowych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz ich historycznej ewolucji (K_W03)

• Egzamin pisemny

- ma rozszerzoną wiedzę o aktywności i roli człowieka oraz jego prawach i obowiązkach w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz statusie funkcjonariuszy publicznych (K_W06)

• Egzamin pisemny

Umiejętności:

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz, (K_U03)

• Egzamin pisemny

- posiada umiejętności pozyskania i wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie wybranych aspektów socjologii, psychologii, prawa i geografii, do analiz związanych z bezpieczeństwem narodowym, (K_U07)

• Egzamin pisemny.

Kompetencje społeczne:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, (K_K02)

• Sprawdzenie nabytych przez studenta postaw społecznych odnośnie do roli i znaczenia obrony cywilnej w systemie obrony narodowej (zob. weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności).

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, (K_K06)

• Sprawdzenie nabytych przez studenta postaw społecznych odnośnie do roli i znaczenia obrony cywilnej w systemie obrony narodowej (zob. weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności).

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (I oraz II termin), według harmonogramu sesji.

Zakres tematów:

1) Fraza „obrona cywilna” w ujęciu normatywnym i doktrynalnym. Zarys obrony cywilnej w wybranych państwach na świecie.

2) Rys historyczny obrony cywilnej w Polsce (od II RP do III RP).

3) Prawne podstawy funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce.

4) Cele i zadania obrony cywilnej, rodzaje stanów gotowości w państwie polskim, rodzaje formacji obrony cywilnej. Struktura obrony cywilnej.

5) Zasady służby w obronie cywilnej (wymogi formalne, czas trwania służby, szkolenia w trakcie służby, wyróżnienia i kary).

6) Powszechna samoobrona i jej regulacja ustawowa.

7) Stan gotowości obrony cywilnej w świetle ostatniego raportu kontrolnego NIK.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z wykorzystaniem technik multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 307
Krzysztof Szczygielski, Katarzyna Hańczaruk 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.