Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole 0800-PIWN1-3GIM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dembo M. (1999) Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa: WSiP

Kamińska-Juckiewicz M.: Teoretyczne i praktyczne problemy wychowania opiekuńczego w szkole. Nowa Szkoła 2/2010, s. 21-28.

Galant J.: Praca wychowawcza w klasach I-III. Warszawa 1989.

Kruszko, K.: Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2005.

Opieka-wychowanie-kształcenie. Moduły edukacyjne. Red. W. Woronowicz, D. Apanel, Kraków 2010.

Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Red. M. Biedroń, M. Prokosz, Toruń 2001.

Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Red. J. Strelau, Gdańsk 2000.

Whalley M. (2008) Jak włączyć rodziców do nauki dzieci, Warszawa: WSiP

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia weryfikowane są w trakcie zaliczenia przedmiotu w formie pisemnej (test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi):

-planuje działania opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

-wykorzystuje zabawy przeciwdziałające agresji w pracy opiekuńczo – wychowawczej w przedszkolu i szkole

-projektuje działania z zakresu pracy opiekuńczej w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej

Metody i kryteria oceniania:

Do uzyskania pozytywnej oceny na zaliczenie przedmiotu wymagane jest 80% obecności na wykładach oraz pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego.

Zakres tematów:

Tematyka wykładów:

1. Przedszkole i szkoła jako środowisko opiekuńczo – wychowawcze.

3. Rodzice jako partnerzy dialogu wychowawczego.

4. Nauczyciel - wychowawca jako organizator pracy opiekuńczo - wychowawczej w przedszkolu i szkole. Etyczne aspekty działań

nauczyciela w zakresie diagnozy i wsparcia środowiska rozwoju dziecka. Autorytet wychowawcy.

5. Poznanie ucznia a praca wychowawcza nauczyciela.

6. Środowisko lokalne - jeden ze współorganizatorów oddziaływań wychowawczych.

7. Problemy wychowawcze – analiza i sposoby rozwiązywania.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala A204
Elżbieta Hałaburda 67/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.