Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Subkultury młodzieżowe 0800-ZN1-3AIT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna. - Warszawa 1999

Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe – aspekty psychospołeczne, Warszawa 2003.

Jundziłł E., Pawłowska R., Grupy subkulturowe w percepcji społecznej młodzieży,[W:] Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem, red. nauk. R. Kwiecińska, M. J. Szymański, Kraków, 2001

Sawicki Krzysztof, Diady, kliki, gangi, Kraków 2018

Efekty uczenia się:

Student posiada elementarną wiedzę na temat funkcjonowania subkultur i grup dewiacyjnych w Polsce i na świecie.

Potrafi samodzielnie uzasadnić własne poglądy dotyczące omawianych zagadnień.

Posiada umiejętność sprawnego posługiwania się zdobytą wiedzą do propagowania i przestrzegania praw podopiecznych, konieczności stosowania indywidualnego podejścia i podmiotowego traktowania podopiecznych.

Student posiada elementarne zdolności organizacyjne w zakresie kierowania zespołem. Student potrafi zaplanować i wykonać projekt podczas zajęć grupowych.

Student ma świadomość występowania zjawisk patologicznych i dewiacyjnych i wykazuje postawę życzliwości i poszanowania wobec osób nimi dotkniętych.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji:

Ocena pracy studenta będzie wynikiem sumy:

aktywności i obecności na ćwiczeniach

pracy własnej – charakterystyki wybranego zagadnienia szczegółowego (wskazanego opisie przedmiotu) w formie projektu zawierającego analizę danych wtórnych, (literatura przedmiotu plus analiza treści z internetu) umożliwiającą opis problemu w zakresie symptomów, etiologii oraz profilaktyki.

Sposób zaliczenia,

• Zaliczenie na ocenę

Zakres tematów:

Przyczyny przynależności młodzieży do subkultur a wybrane teorie subkultur młodzieżowych

Dzieje subkultur młodzieżowych na świecie

Cechy subkultur młodzieżowych

Charakterystyka subkultur młodzieżowych:

-religijno-terapeutycznych

-ekologiczno-pacyfistycznych

-przejawiających bunt społeczno-obyczajowy

- kreatywnych w oparciu o ideologię, sferę obyczajowości, wygląd i aktywność twórczą

Metody dydaktyczne:

dyskusja, prezentacja multimedialna, praca warsztatowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala A203
Robert Ćwikowski 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.