Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Subkultury młodzieżowe 0800-ZN1-3AIT
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992.

Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna. - Warszawa 1999

Hoffmann B., Postawy buntu w procesie przemian pokoleniowych młodzież, Edukacja. – 2005 nr 1.

Fatyga B., „Dzicy z naszej ulicy – antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 1999

Paleczny T., Grupy subkultury młodzieżowej (próba analizy – propozycje teoretyczne, „Kultura i Społeczeństwo” 1993 nr 4.

Filipiak M., Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Lublin 1999.

Siemaszko A., Granice tolerancji (o teoriach zachowań dewiacyjnych), Warszawa 1993.

Fatyga B., Analiza stanu badań nad kulturą młodzieżową i grupami subkulturowymi w Polsce, [w:] G. Babiński, J, Mucha, A. Sadowski (red.) „Pogranicze – Studia Społeczne” t. VI (numer specjalny), Białystok 1997.

Muggleton D., Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu, Kraków 2004.

Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe – aspekty psychospołeczne, Warszawa 2003.

Hoffman B., Kultura rockowa // Problemy Opiekuńczo– Wychowawcze.– 1997, nr 7.

J. Patrick Williams, Subcultural Theory. Traditions and Concepts, Cambridge 2011

Literatura uzupełniająca:

Thorne T., Mody – kulty – fascynacje, Warszawa 2001.

Hall S., Jefferson T.(eds.) „Resistance Through Rituals”, London 1993

Thornton S., Gelder, K., (eds.) „The Subcultures Reader” London 1997

Muller T., Młodzieżowe podkultury. Warszawa 1987

Janowska J., Subkultury - norma czy symptom, Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1997 nr 1.

Schulz K., Nieformalne grupy rówieśnicze, Edukacja i Dialog. - 2001 nr 6.

Tokarski S., Orient i subkultury, Warszawa 1996.

Wertenstein-Żuławski J., Między nadzieją a rozpaczą : rock, młodzież, społeczeństwo, Warszawa 1993

Chylak A., Graffiti w kulturze współczesnej // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. –1997, nr 7.

Hoffman B., Techno – subkultura smutku // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 6.

Lipka R., Skinheads w walce o wielką Polskę // Społeczeństwo Otwarte. – 1992, nr 5.

Dudała J., Fani – chuligani : rzecz o polskich kibolach: studium socjologiczne, Warszawa 2004.

Jundziłł E., Pawłowska R., Grupy subkulturowe w percepcji społecznej młodzieży,[W:] Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem, red. nauk. R. Kwiecińska, M. J. Szymański, Kraków, 2001

Prejs B., Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija, Katowice, 2005

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw (KA6_WG3)

Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach (KA6_WG7)

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA

ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw (KA6_WG3)

SPOSÓB WERYFIKACJI: test wielokrotnego wyboru

ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach (KA6_WG7)

SPOSÓB WERYFIKACJI: test wielokrotnego wyboru

Sposób weryfikacji:

test wielokrotnego wyboru obejmującego treści z wykładów.

Celem zaliczenia wykładów należy przekroczyć próg 51% pnktów do zdobycia w teście

Sposób zaliczenia,

• Zaliczenie na ocenę

Zakres tematów:

1. Młodość jako dojrzewanie i dorastanie

2. Młodzież jako pokolenie

3. modele postrzegania młodzieży w naukach społecznych i naukach o kulturze

4. Subkultury - charakterystyka podstawowej terminologii (kontrkultura, kultura dominująca, styl subkulturowy, postsubkultury)

5. Subkultury młodzieżowe a nieprzystosowanie społeczne

6. Subkultury młodzieżowe a ekspresja twórcza

7. Subkultury młodzieżowe a aktywność społeczna i polityczna

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 15:30 - 17:00, sala A207
Krzysztof Sawicki 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.