Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologistyka 0300-LS1-3EKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Wiedza:

EKO_W01. Rozumie zakres i zadania ekologistyki we współczesnej gospodarce oraz definiuje podstawowe pojęcia

EKO_W02. Ma podstawową wiedzę dotyczącą regulacji prawnych gospodarki odpadami: rozumie i wykorzystuje adekwatne przepisy

Kompetencje społeczne:

EKO_K01. Rozumie odpowiedzialność za podejmowane decyzje i jest gotów do odpowiedzialnego podejmowania ról zawodowych

EKO_K02. Jest świadom roli wiedzy w podejmowaniu decyzji i jest gotów do ciągłego jej uzupełniania i podnoszenia.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin końcowy pisemny w formie testu na platformie e-learningowej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ocena końcowa ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

- 55-64% - dst

- 65-73% - dst+

- 72-81% - db

- 82-90% - db+

- 91-100% - bdb

Ocena jest podnoszona o pół stopnia za wyróżniający udział w dyskusji w czasie wykładu

Zakres tematów:

1. Pojęcie, istota i znaczenie ekologistyki we współczesnej gospodarce

Obieg materii i energii w gospodarce i przedsiębiorstwie

Skala problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów

Odpadogenność jako cecha współczesnej gospodarki

2. Pojęcie i funkcje ekologistyki. Gospodarka zasobooszczędna jako kierunek działań na rzecz ograniczenia problemu odpadów. Pojęcie odpadów i gospodarki odpadami, rodzaje odpadów i ich charakterystyka.

3. Polityka Polski i Unii Europejskiej w dziedzinie odpadów. Podstawy prawne gospodarki odpadami w Polsce.

4. Zarządzanie gospodarką odpadami w Polsce, instytucje i instrumenty. Rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki poszczególnymi rodzajami odpadów. Systemy ekologistyki w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw

6. Logistyka procesów zbiórki i transportu, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów

7. Zapobieganie powstawaniu odpadów w przedsiębiorstwie

Ekobilansowanie. Ekologiczna analiza cyklu życia. Ekoprojektowanie. Innowacje w ekologistyce

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny wzbogacony prezentacją multimedialną, oraz na platformie e-learningowej.. Stosowane będą metody aktywizujące studentów do dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 205
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 43/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.