Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorstwo na rynku globalnym 0300-LS1-3XPRG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacja na rynku globalnym. Teoria i praktyka, CH Beck, Warszawa 2011.

Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Patrzałek W., Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 263-264.

Literatura uzupełniająca:

Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s. 218-220.

Efekty uczenia się:

M1_W03 zna zależności między uczestnikami stosunków

międzynarodowych, w szczególności w sferze obrotu

towarowego i przepływu czynników produkcji (gospodarki

krajowe, organizacje, korporacje) S1A_W03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie testu uwzględniający materiał z zajęć w formie tradycyjnej i e-learningowej.

Zaliczenie zajęć w formie e-learnignu na podstawie zamieszczonych testów na platformie. Zaliczenie tych testów jest podstawą podejścia do egzaminu końcowego.

Test uznaje się za zaliczony jeżeli student zdobył min. 51% punktów możliwych do uzyskania.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Specyfika przedsiębiorstwa i rynku globalnego.

2. Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych. Droga od przedsiębiorstwa krajowego do globalnego.

3. Ekonomiczne podstawy podejmowania decyzji przez przedsiębiorstwo na rynku globalnym.

4. Etyczny i społeczny kontekst działalności globalnego przedsiębiorstwa.

5.Oferta globalna a zachowania konsumentów w świetle procesów globalizacji.

6. Komunikacja i negocjacje z partnerami zagranicznymi.

7. Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku globalnym.

8. Rola i kompetencje menadżera globalnego.

9. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie globalnym.

10.Zarządzanie informacją na globalnym rynku.

11. Tworzenie strategii globalnych. Rodzaje strategii konkurowania.

12. Strategie globalnych przedsiębiorstw w praktyce - przykłady i analiza.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z prezentacją multimedialną angażujący studentów do zadawania pytań połączony z zajęciami w formie e-learningu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 304
Anna Śleszyńska-Świderska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.