Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie łańcuchem dostaw 0300-LS1-3YZLD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. Bozarth, R. B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice.

2. J. J. Coyle, E. J. Bardi, C. J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PEW, Warszawa 2010.

3. A.Kawa, Konfigurowanie łańcucha dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011

Literatura uzupełniająca:

1. M.Ciesielski (red.), Zarządzanie łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

2. M.H. Hugos, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011

3. A.Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 1, Difin, Warszawa 2010

4. A.Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 2, Difin, Warszawa 2011

5. Alan Rushton,Phil Croucher,Peter BakerThe Handbook of Logistics and Distribution Management, KoganPage 2017.

Efekty uczenia się:

W_1

ma podstawową wiedzę odnośnie funkcji logistycznej w przedsiębiorstwie, jej roli i ewolucji

W_2

posiada wiedzę o regułach funkcjonowania organizacji logistycznych i procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg , skale i konsekwencje tych zmian

U_1

potrafi oceniać przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw

K_1

ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin testowy, standardowa skala ocen

Zakres tematów:

1 Wprowadzenie do problematyki zarządzania łańcuchami dostaw

2 Koncepcja łańcucha dostaw

3-4 Strategie i metody zarządzania łańcuchem dostaw

5 Podstawy konfigurowania łańcucha dostaw

6 Operacje w ramach łańcucha dostaw

7 Analiza strategiczna łańcucha dostaw

8 Systemy zarządzania łańcuchem dostaw

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną z elementami aktywizacji studentów (dyskusja, studia przypadków)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 302
Joanna Zielińska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.