Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami 0300-PS1-3ZPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Miedziński B., Podstawy zarządzania projektami, Wydawnictwo Jański, Warszawa 2012

2. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

3. Podręcznik – Zarządzanie cyklem projektu, Komisja Europejska biuro współpracy EUROPAID, MGiP, Warszawa 2004

4. Redlarski K., Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.

5. Trocki M.,(red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Domiter, M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013

2. Musioł-Urbańczyk A., Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010

Literatura anglojęzyczna:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, cop. 2013

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

Efekty uczenia się:

1. 3ZPR_W05 - Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku struktur gospodarczych i prawnych oraz zasad ich funkcjonowania (PS_W05) - projekt, e-learning

2.3ZPR_U02 - Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie ekonomii i praw (PS_U02) - projekt i/lub aktywność na zajęciach, e-learning

3. 3ZPR_U09 - Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac (PS_U09) - - projekt i/lub aktywność na zajęciach

4. 3ZPR_K02 - Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (PS_K02) - projekt i/lub aktywność na zajęciach

5. 3ZPR_K05 - Student jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne (PS_K05) - - projekt i/lub aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Część przedmiotu realizowana w formie stacjonarnej:

• ćwiczenia: system punktowy zaliczania obejmujący: projekt pisemny (zaliczenie na ocenę);

Część przedmiotu realizowana w formie e-zajęć:

• ćwiczenia - system punktowy – wykonanie aktywności z wykorzystaniem platformy edukacyjnej (test - 20 pkt ), zaliczenie na ocenę

Suma: 100 %, w tym: 51-60%=3.0, 61-70%=3.5; 71-80%=4.0; 81-90%=4.5; 91-100%=5.0

Ocena końcowa: średnia ważona : 70% część stacjonarna, 30% część on-line. Osoby wyróżniające się aktywnością na zajęciach, w tym przygotowaniem teoretycznym z przedmiotu- pół stopnia w górę.

Zakres tematów:

1. Projekty w organizacji (cechy, rodzaje).

2. Zarządzanie projektami. Cykl życia projektu.

3. Wybrane metodologie zarządzania projektami. cz. on-line 2h + cz. stacjonarna

4. Inicjowanie i definiowanie projektu (środowisko projektowe, interesariusze, problemy, cele projektowe).

5. Wybrane metody definiowania projektu - matryca logiczna.

6. Planowanie w ramach projektu (struktura, terminy, zasoby). Wykonawstwo projektu.

7. Budżetowanie projektu.

8. Wybrane zagadnienia przekrojowe zarządzania projektami.- cz. on-line 2h + cz. stacjonarna

9. Kierownik projektu. Organizowanie zespołu projektowego. - cz. on-line 2h

10. Monitoring, kontrola i ewaluacja. Zamknięcie projektu. - cz. on-line 2h

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia angażujące studentów do pracy indywidualnej i grupowej, prezentacje multimedialne, studia przypadków, e-learning.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 316
Anna Busłowska 15/30 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 302
Anna Busłowska 21/30 szczegóły
3 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 318
Anna Busłowska 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.