Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy gospodarcze 0300-MS1-2WSG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

3. Scott B. R., Capitalism :its origins and evolution as a system of governance, Harvard Business School, Boston 2011

4. Glenn M., Capitalisms and capitalism in the twenty-first century, Oxford University Press, New York 2011

5. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

2. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

2MSG_W01: Student zna relacje między podmiotami gospodarczymi działającymi zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej (KP6_WG1)

2MSG_UW1: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i pozyskiwać dane do analizy zjawisk zachodzących w skali międzynarodowej (KP6_UW1)

2MSG_UO1 student wykorzystuje wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów (KP6_UO2)

2MSG_K01: Student ma świadomość swojej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, mając na uwadze dynamikę gospodarki

światowej (KP6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie oceny aktywności studentów. Przyjmuje się następujące założenia w zakresie metody oceny:

1) Na wszystkich zajęciach łącznie każdy student może zdobyć maksymalnie 15 punktów ( maksymalnie po trzy punkty na 1 zajęciach)

2) Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest zdobycie minimum 8 punktów

3) Oceny kształtują się następująco: 15 – ocena bardzo dobra, 14 – ocena dobra +, 13-12 – ocena dobra, 11 ocena dostateczna +, 10-8 –ocena dostateczna

Zakres tematów:

Temat 1. Istota i elementy systemu ekonomicznego (idea, wartość, instytucje, podział na typy systemów n aprzykładzie poszcególnych panstw)

Temat 2. Gospodarka i kryteria jej oceniania

Temat 3.Typologia systemów gospodarczych

Temat 4. Polityka ekonomiczna a funkcjonowanie systemów

Temat 5. Modele gospodarcze we współczesnym świecie, podział i przykłady

Temat 6. Czynniki wpływające na system gospodarczy-ocena

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana

Uproszczona debata oksfordzka

Sesja pytań i odpowiedzi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 318
Katarzyna Wierzbicka 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.