Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja spedycyjnej obsługi międzynarodowych przepływów towarowych 0300-MS2-2YOSO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Salomon A., „Spedycja teoria, przykłady, ćwiczenia”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012

Marciniak – Neider D.: (red), „Podręcznik Spedytora”, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Tom 1 i Tom 2, PISIL, Gdynia 2011, oraz Gdynia 2014

Wasielewska-Marszałkowska I. , „Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw”, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014

Sikorski A., „Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym” Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2013

Januła E., Truś T., Gutowska Ż., „Spedycja” , Difin, Warszawa 2011

Salomon A., „Transport intermodalny z punktu widzenia Spedycyjnego”, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 28/2010

Efekty uczenia się:

2YOSO_W01 - egzamin

2YOSO_W02 - egzamin

2YOSO_U01 - egzamin

2YOSO_K01 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny: test, zaliczenie wymaga uzyskania 51% punktów

91-100 pkt. – 5,0

81-90 pkt. – 4,5

71-80 pkt. – 4,0

61-70 pkt. - 3,5

51-60 pkt. – 3,0

0-50 pkt. -2,0

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia związane ze spedycją

2. Funkcje spedytorów na rynku TSL

3. Organizacja procesów spedycyjnych i dokumentacja transportowo- spedycyjna

4. Uczestnicy rynku spedycyjnego

5. Zwyczaje i uzanse handlowe

6. Opakowanie i oznakowanie ładunków w spedycji

7. Ubezpieczenia w spedycji

8. Umowy i konwencje międzynarodowe w różnych gałęziach transportu

9. Transport multimodalny z punktu widzenia spedycyjnego

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, oraz wykorzystaniem metod aktywizujących: dyskusja, aktywność.

W cyklu kształcenia 2019/2020 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbyły się w formie bezpośredniej i w trybie zdalnym z wykorzystaniem systemu USOSmail.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 201
Konrad Pawluczuk 27/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.