Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne i handlowe 0300-ZS2-2PCH
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 23.041964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.

2. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2014;

3. T. Mróz (red.), U. Drozdowska, P. Konik, M. Pannert, Zobowiązania, 2016 r.

3. T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018.

4. K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012;

2. A. Bierć, Zarys prawa prywatnego. część ogólna, Warszawa 2012.

3. A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2012;

4. W. Katner (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, Warszawa 2016,

5. M. Drela (red.),Zobowiązania, pytania, kazusy, tablice, testy, Warszawa 2016.

6. A. Ablewicz, Prawo handlowe i gospodarcze, pytania, kazusy, tablice, testy, Warszawa 2016;

7. A. K. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

PCH_W01-zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności i własności przemysłowej i prawa autorskiego Z2_W10

PCH_W02-zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości Z2_W11

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy, 60% prawidłowych odpowiedzi daje ocenę pozytywną. Oceny pozytywne są różnicowane w zależności od liczby prawidłowych odpowiedzi.

Zakres tematów:

1. Prawo prywatne i jego rola w gospodarce rynkowej a prawo publiczne

2. Część ogólna prawa cywilnego

3. Własność i inne prawa rzeczowe.

4. Zobowiązanie, konstrukcja prawna i funkcje

5. Skutki niewykonania zobowiązań

6. Podstawowe umowy przenoszące własność.

7. Wybrane umowy z zakresu świadczenia usług.

8. Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwo

9. Spółki osobowe

10. Spółki kapitałowe.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 301
Marta Czech 37/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.