Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Handel zagraniczny 0300-ZS2-2XHZA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. "Handel zagraniczny: organizacja i technika", red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, 2017

2. Stępień B., „Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków”, PWE, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Budnikowski A., „Ekonomia międzynarodowa”, PWE, Warszawa 2017

2. „Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej”, pod red. R. Orłowskiej i K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012

3. Misala J., „Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa”, Warszawa 2005

4. Grabowiecki J., „Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej”, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2012

Efekty uczenia się:

2XHZA_W01 Student ma rozszerzoną wiedzę na temat uczestnictwa i znaczenia systemów gospodarczych w międzynarodowej wymianie handlowej - dyskusja na wykładzie i egzamin

2XHZA_W02 Student pogłębił wiedzę na temat relacji między uczestnikami handlu zagranicznego - dyskusja na wykładzie i egzamin

2XHZA_W03 Student ma wiedzę na temat wpływu handlu zagranicznego na podmioty gospodarki narodowej - dyskusja na wykładzie i egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu, złożony z 20 pytań, zaliczenie wymaga odpowiedzi poprawnych na co najmniej 11 pytań.

12-11– dostateczny

14-13 – dostateczny plus

16-15 – dobry

18-17 – dobry plus

20-19 – bardzo dobry

Ocenę o pół podwyższa zaliczenie (i przesłanie prowadzącemu) co najmniej 3 z 4 testów w formie zdalnej.

Egzamin przeprowadza się w formie zdalnej - na platformie Blackboard.

Zakres tematów:

1. Międzynarodowy podział pracy

2. Korzyści z wymiany międzynarodowej w świetle teorii

3. Międzynarodowy handel towarami i usługami w XX i XXI wieku

4. Handel zagraniczny a wzrost i rozwój gospodarczy

5. Wzrost gospodarczy i jego wpływ na handel międzynarodowy

6. Ceny międzynarodowe

7. Kurs walutowy a handel zagraniczny

8. Polityka handlowa krajów

9. Polityka handlowa WTO

10. Integracja ekonomiczna a handel zagraniczny

Metody dydaktyczne:

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do zadawania pytań i dyskusji w trakcie

wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 206
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 206
Agnieszka Piekutowska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.