Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyczne systemy zarządzania 0300-ZS2-2XISZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005

2. Siemieniuk N., Mosdorf R. (red.), ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ I PROCESAMI GOSPODARCZYMI , Wydawnictwa WSFiZ, Białystok 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Herranz Javier, Nin Jordi, Privacy and Anonymity in Information Management Systems : New Techniques for New Practical Problems, London : Springer 2010, eBook

2. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2ISZ _W01 Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą zagadnień dotyczących zagadnień funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania Z2_W01(egzamin w formie pracy pisemnej)

2ISZ _W02 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych właściwych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Z2_W06(egzamin w formie pracy pisemnej)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład- egzamin-praca pisemna, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Zakres tematów:

Treści wykładu:

1. Wprowadzenie do informatycznych systemów zarządzania

2. Koncepcje integracji systemów informatycznych

3. Klasyfikacja informatycznych systemów zarządzania

4. Organizacja fraktalna, istota i cechy charakterystyczne

5. Funkcjonowanie organizacji fraktalnych w Polsce

6. Funkcjonowanie organizacji fraktalnych na świecie

7. Organizacja fraktalna w literaturze polskiej

8. Organizacja fraktalna w literaturze zagranicznej

9. Systemy informatyczne klasy MRP/ERP

10. Systemy informatyczne klasy CRM

11. Outsourcing usług informatycznych

12. Benchmarking

13. Systemy klasy Business Intelligence

14. Bankowość elektroniczna

15. E-learning

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 316
Nina Siemieniuk 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.