Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria przedsiębiorstwa 0300-ZS2-2XTEP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

• Noga, Teorie przedsiębiorstw, Wyd. PWE, 2009.

• M. Wojtysiak- Kotlarski ,,Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Wyd. SGH, 2011.

• T. Gruszecki, Współczesne teorie

przedsiębiorstwa, PWN, 2002.

• J. Engelhardt, Współczesne przedsiębiorstwo, Wyd. Cedetu, Warszawa 2009

• J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007

• J. Gajdka, Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. UŁ, Łódź 2009

• B. Godziszewski, Przedsiębiorstwo: teoria i praktyka zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa 2011

Uzupełniająca:

• J. Engelhardt, Typologia przedsiębiorstw, Wyd.

Cedetu, Warszawa 2009

• K.Wietrzyk-Szczepkowska (red.), Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa, Wyd. ECONOMICUS, Szczecin 2007

• M.Strużycki (red.), Przedsiębiorstwo Region,

Rozwój, Difin, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju przedsiębiorstw oraz o relacjach między nimi w różnej skali (krajowej, międzynarodowej oraz międzykulturowej) Z2_W03 (egzamin końcowy, uczestnictwo w dyskusji na wykładach)

Student ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu, zna prawidłowości rządzące tymi przemianami Z2_WO8 (egzamin końcowy, uczestnictwo w dyskusji na wykładach)

Student ma pogłębioną wiedzę na temat organizacji i jej historycznej ewolucji Z2_W09(egzamin końcowy, uczestnictwo w dyskusji na wykładach)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte) - warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania.

Zakres tematów:

1. Istota i geneza przedsiębiorstwa (cechy, cele, zasady funkcjonowania),

2. Tradycyjna teoria przedsiębiorstwa na tle rozwoju myśli społeczno-ekonomicznej i kluczowe nurty alternatywne teorii przedsiębiorstwa

3. Cykl życia przedsiębiorstwa

4. Formy prawno – organizacyjne przedsiębiorstw i ich przekształcenia oraz formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw

5. Zasoby przedsiębiorstwa i ich wykorzystanie

6. Przedsiębiorstwo a państwo; przedsiębiorstwo a środowisko europejskie

7. Możliwości rozwoju i finansowania przedsiębiorstw

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 204
Artur Bołtromiuk 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.