Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie podmiotów środkami publicznymi 0300-ES1-2XFPS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Podsiadło P., Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

2. Choroszczak J., Pomoc publiczna a rozwój firmy: szanse i zagrożenia, POLTEXT, Warszawa 2012

3. Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce, Studia BAS, Nr 16, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2008

3. Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, LexisNexis, Warszawa 2008

4. Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP: podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010

5. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 roku, UOKiK, Warszawa 2018

6. Podsiadło P., Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)

8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362)

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1416)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kurcz B. (red), Pomoc państwa: wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2009

2. Nykiel-Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

3. Dec P., Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

1. Smoleń M., Górniak E., Interwencjonizm państwowy w warunkach rynkowych, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007

2. Kosikowski, Cezary, Współczesny interwencjonizm, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

3.Jakimowicz A., Podstawy interwencjonizmu państwowego, PWN, Warszawa 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w sporządzeniu oraz przedstawieniu prezentacji dotyczącej finansowania wybranych podmiotów środkami publicznymi w Polsce.

Zakres tematów:

1. Teoretyczne przesłanki ekonomicznej aktywności państwa.

2. Zakres pomocy publicznej w Polsce.

3. Fundusze strukturalne jako źródło wsparcia przedsiębiorstw.

4. Analiza wybranych podmiotów finansowanych ze środków publicznych w Polsce.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje studentów realizowane w ramach grup ćwiczeniowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania, sala 132
Renata Budlewska 22/25 szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania, sala 318
Aneta Kargol-Wasiluk 26/25 szczegóły
3 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Aneta Kargol-Wasiluk 24/25 szczegóły
4 co drugi wtorek (parzyste), 13:15 - 14:45, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania, sala 318
Aneta Kargol-Wasiluk 24/25 szczegóły
5 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania, sala 132
Renata Budlewska 26/25 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.