Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 3 0300-ES2-2VSEM2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia Sposób weryfikacji

2VSEM2_W01 - Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części i

całej pracy; dyskusja i obserwacja na seminarium;

opracowanie fragmentów i całej pracy magisterskiej z

zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_W02 - Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części i

całej pracy; dyskusja i obserwacja na seminarium;

opracowanie fragmentów i całej pracy magisterskiej z

zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_W03 - Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części i

całej pracy; opracowanie fragmentów i całej pracy

magisterskiej z zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_U01 - Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części i

całej pracy; dyskusja i obserwacja na seminarium;

opracowanie fragmentów i całej pracy magisterskiej z

zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_U02 - Przygotowanie i prezentacja poszczególnych części i

całej pracy; dyskusja i obserwacja na seminarium;

opracowanie fragmentów i całej pracy magisterskiej z

zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_K01 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie

fragmentów i całej pracy magisterskiej z

zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_K02 Dyskusja i obserwacja na seminarium; opracowanie

fragmentów i całej pracy magisterskiej z

zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_K01 - Dyskusja i obserwacja na seminarium; Opracowanie fragmentów i całej pracy magisterskiej z zachowaniem zasad etyki

2VSEM2_K02 - Dyskusja i obserwacja na seminarium; Opracowanie fragmentów i całej pracy magisterskiej z zachowaniem zasad etyki

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium cz. 3:

złożenie przez studenta i zaakceptowanie przez promotora całej pracy magisterskiej w systemie APD.

Zakres tematów:

1. Prezentacja i dyskusja nad samodzielnie przygotowywanymi rozdziałami pracy wraz z ich korektą .

2. Prezentacja całościowa ostatecznej wersji pracy magisterskiej

3. Omówienie przebiegu egzaminu magisterskiego.

4. Udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 208
Ryta Dziemianowicz 16/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 206
Mirosława Kozłowska-Burdziak 18/ szczegóły
3 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 221
Ewa Gruszewska 12/ szczegóły
4 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 319
Grażyna Michalczuk 11/ szczegóły
5 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 107
Marzanna Poniatowicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.