Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie informatyki w finansach i rachunkowości 0300-EN1-3XZFR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Podręcznik użytkownika SYMFONIA

2. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska-Oficyna, Kraków 2004

3. Giedyk E., Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie programu Finanse i księgowość Firmy Matrix.pl, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń, 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Herranz Javier, Nin Jordi, Privacy and Anonymity in Information Management Systems : New Techniques for New Practical Problems, London : Springer 2010, eBook

2. Kubiak B. F., Korowicki A., Information Management, Wydawnictwa Uniwesytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009

3. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

2ZFR _U01 Posiada umiejętność stosowania informatycznego systemu finansowo-księgowego w celu analizowania konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych - test na komputerach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania - E1_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2ZFR _K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce - dyskusja i obserwacja- E1_K01

rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce E1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium w formie testu na komputerach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

- dopuszczalne 2 nieobecności, bez konieczności ich usprawiedliwiania;

- od 2 nieusprawiedliwionych nieobecności do 50% wymiaru zajęć – utrata możliwości zaliczenia w pierwszym terminie z uwagi na przekroczenie tego limitu, lecz student posiada prawo do zaliczenia w drugim terminie

- co najmniej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności – utrata prawa do zaliczenia w pierwszym i drugim terminie.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień systemów finansowo-księgowych

2. Zakładanie nowej firmy w systemie SYMFONIA

3. Podstawowe funkcje systemu finansowo księgowego SYMFONIA

4. Wprowadzanie i edycja podstawowych kartotek i słowników systemu SYMFONIA

5. Przygotowanie i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie SYMFONIA

6. Podłączanie kont do układu bilansu oraz układu rachunku zysków i strat

7. Rejestracja zdarzeń dotyczących dokumentów magazynowych w systemie SYMFONIA

8. Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych związanych z handlem w systemie SYMFONIA

9. Rejestrowanie operacji kasowych i bankowych w systemie SYMFONIA

10. Ewidencja operacji handlowych w rejestrach VAT w systemie SYMFONIA

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 132
Łukasz Siemieniuk 25/ szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 132
Łukasz Siemieniuk 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.