Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa 0300-ES1-3PAFI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

2. F. Bławat i inni, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017.

3. G. Gołebiowski (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnicwto Difin, Warszawa 2016.

4. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

5. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

Uzupełniająca:

1. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

2.J. Dyktus, M. Gaertner, B. Malik, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Difin, Warszawa 2017.4. B. Nita (red.), Problemy analizy finansowej w praktyce, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.

3. W. Gabrusewicz, P. Gabrusewicz, Roczne sparwozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2015.

4. M. Gospodarowicz, E. Ślązak, Corporate financial analysis , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

3PAFI_U01 (E1_U01): kolokwium; praca indywidualna i w grupach na zajęciach oraz poza zajęciami (ocena aktywności indywidualnej i efektów pracy zespołowej w trakcie ćwiczeń oraz poza zajęciami); ocena studium przypadku

3PAFI_U02 (E1_U02): kolokwium; praca indywidualna i w grupach na zajęciach oraz poza zajęciami (ocena aktywności indywidualnej i efektów pracy zespołowej w trakcie ćwiczeń oraz poza zajęciami); ocena studium przypadku

3PAFI_U03 (E1_U07) : kolokwium; praca indywidualna i w grupach na zajęciach oraz poza zajęciami (ocena aktywności indywidualnej i efektów pracy zespołowej w trakcie ćwiczeń oraz poza zajęciami); ocena studium przypadku

KOMPETENCJE:

3PAFI_K01 (E1_K01): praca indywidualna i w grupach na ćwiczeniach (ocena aktywności indywidualnej i efektów pracy zespołowej w trakcie ćwiczeń)

3PAFI_K02 (E1_K06): praca indywidualna i w grupach na ćwiczeniach (ocena aktywności indywidualnej i efektów pracy zespołowej w trakcie ćwiczeń)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

- kolokwium - 50% możliwych do zdobycia punktów

- praca zespołowa (studium przypadku w zakresie interpretacji sprawozdań finansowych, prezentacja) – 45% możliwych do zdobycia punktów

- ocenianie ciągłe (analiza aktywności studentów przy wspólnej dyskusji, aktywność indywidualna) – 5% możliwych do zdobycia punktów

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie min. 60% możliwych do zdobycia punktów. Przedziały punktowe:

5,0 – od 90%

4,5 – od 82%

4,0 – od 74%

3,5 – od 66%

3,0 – od 60%

NIEOBECNOŚCI:

- dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecności na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

Temat 1: Sprawozdania finansowe (Bilans, Rachunek zysków i start i informacja dodatkowa)

Temat 2: Analiza wskaźnikowa – analiza płynności

Temat 3: Analiza wskaźnikowa – analiza kapitału obrotowego netto

Temat 4: Analiza wskaźnikowa – analiza sprawności działania

Temat 5: Analiza wskaźnikowa – analiza rentowności

Temat 6: Analiza wskaźnikowa – analiza zadłużenia

Temat 7: Analiza wskaźników rynku kapitałowego

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ocenianie ciągłe (analiza aktywności studentów przy wspólnej dyskusji, aktywność indywidualna)

- samodzielne lub grupowe rozwiązywanie zadań i przykładów z zakresu analizy finanosej (case study)

- kolokwium pisemne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
5 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala 303
Julita Paszko 15/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.