Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo ekonomiczne 0300-ES1-3XBEK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

Bazy danych statystycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, OECD, UNCTAD, MFW, WTO, EUROSTAT

Bobrow D.B., Haliżak E., Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997

Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004

Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Politechnika Radomska, Radom 1996

Kostecka-Tomaszewska L., Economic Security of China in 21st Century: SWOT Analysis, [in:] H. Ribeiro, D. Naletina, A. Lorga da Silva (Eds.), Economic and Social Development: Book of Proceedings, arazdin Development and Entrepreneurship Agency, Lisbon 2018, pp. 486-496

Kostecka-Tomaszewska L., Economic security of China: the Belt and Road perspective, Optimum. Economic Studies 2018, 4 (94), 166-182, DOI: https://doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.14

Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011

Księżopolski K.M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw: metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004

Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

3XBEK_W01 ma wiedzę na temat istoty, wymiarów oraz uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego państwa E1_W01

3XBEK_W02 zna relacje pomiędzy podmiotami współczesnej gospodarki światowej E1_W03

3XBEK_W03 zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych E1_W06

3XBEK_U01 potrafi analizować wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wywierające wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa oraz identyfikować główne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego wybranego państwa E1_U01

3XBEK_U02 potrafi pozyskiwać dane do analizy czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa E1_U02

3XBEK_U03potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne na temat wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac E1_U09

3XBEK_U04 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą na temat wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych

3XBEK_K01 ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie E1_K01

3XBEK_K02 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie określonej przez prowadzącego liczby punktów. Na ocenę końcową będzie miała wpływ aktywność podczas zajęć, aktywność on-line, praca pisemna oraz prezentacja przygotowanego referatu podczas ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach. Więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności wpływają na obniżenie oceny o pół stopnia. Brak zaliczenia ćwiczeń w przypadku opuszczenia przez studenta, bez usprawiedliwienia, połowy obowiązkowych zajęć.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i specyfika bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

2. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

3. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

4. Wpływ ugrupowań integracyjnych i organizacji międzynarodowych na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

5. Ocena bezpieczeństwa ekonomicznego wybranych państw

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- projekty realizowane przez 2 osobowe grupy, zakończone referatem przedstawianym na forum grupy

- dyskusje podczas zajęć

- przygotowanie pracy pisemnej

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy, prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 205
Dorota Roszkowska 31/35 szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 317
Dorota Roszkowska, Anna Mieleszko 27/35 szczegóły
3 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 302
Dorota Roszkowska, Anna Mieleszko 32/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.