Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia sprzedaży 0300-ZS2-2PPSD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.B.Tracy, Psychologia sprzedaży, MTBiznes, Warszawa 2010

2.T.Buzan, R.Israel, Sprzedaż z głową, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków 2008.

3.T.Buzan, R.Israel, Genialny sprzedawca, Muza, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4.J.Vitale, Jak wprowadzić klienta w trans kupowania, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.

5.A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

6. R.B.Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Gdańsk 2013

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

2PPSD_U01 – zadania decyzyjne, studia przypadków, symulacje, dyskusja na zadany temat, praca pisemna / Z2_U07

2PPSD_U02 - zadania decyzyjne, studia przypadków, symulacje, dyskusja na zadany temat, praca pisemna / Z2_U08

2PPSD_U03 - symulacje, dyskusja na zadany temat / Z2_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPSD_K01 - zadania decyzyjne, studia przypadków, symulacje, dyskusja na zadany temat, praca pisemna / Z2A_K01

2PPSD_K02 - zadania decyzyjne, studia przypadków / Z2A_K02

2PPSD_K03 - zadania decyzyjne, studia przypadków, symulacje, praca pisemna / Z2_K07

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz jakość zadań grupowych i pracy semestralnej. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Praca semestralna przesłana w formie zdalnej na e-mail prowadzącego.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka sprzedawcy - dwanaście cech profesjonalisty

2. Budowa umysłowej matrycy sprzedawcy

3. Praca nad inteligencją handlową

4. Wdrażanie zasad skutecznej sprzedaży

5. Diagnoza przyczyn zachowań zakupowych klientów

6. Rozwój kompetencji sprzedawcy

Metody dydaktyczne:

Dyskusje problemowe, zadania grupowe, symulacje, praca semestralna złożona w formie zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 206
Julita Augustyńczyk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.