Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole 0800-PIWN1-2GOO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Boguszewska, A. Mazur (red.),Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży,Lublin 2013.

R. Gloton, C. Clero,Twórcza aktywność dziecka,Warszawa 1976.

K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała (red.),Oblicza sztuki dziecka - w poszukiwaniu istoty ekspresji,Katowice-Mysłowice 2007

V. Lowenfeld, W. L. Brittain,Twórczość a rozwój umysłowy dziecka,Warszawa 1977

K. Michejda - Kowalska,O dziecięcej wyobraźni plastycznej,Warszawa 1987

S. Popek, R. Tarasiuk (red.),U podstaw edukacji plastycznej, Lublin 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna konwencjonalne i niekonwencjonalne metody i formy realizowanych zajęć plastycznych w przedszkolu i szkole, w tym metody aktywizujące, rozwijające ciekawość poznawczą.

Posiada wiedzę z zakresu podstaw metodyki plastyki realizowanej w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej. Wyróżnia zmiany w funkcjonowaniu poznawczym i społecznym dziecka , a także ocenia ich wpływ na styl uczenia się.

Umiejętności

Potrafi właściwie wykorzystać wiedzę metodyczną odnośnie twórczości plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym i klasach 1-3. Umie ocenić jego umiejętności praktyczne, twórcze myślenie a także indywidualne możliwości

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie nauczania plastyki w przedszkolu i klasach 1-3. Umie dostosować działania pedagogiczne do możliwości psychofizycznych ucznia oraz tempa uczenia się i uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kompetencje

Posiada kompetencje do kreatywnego rozwijania zainteresowań twórczością plastyczną z wykorzystaniem mediów oraz innych form aktywności dostosowanych do specyfiki realizowanych zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalna jest 1 nieobecność, każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia;

2. przygotowanie projektu zajęć plastycznych i jego realizacja;

3. przygotowanie do poszczególnych zajęć (szczególny nacisk kładzie się na posiadanie przez studenta pomocy i przyborów plastycznych) oraz aktywność podczas zajęć; brak materiałów plastycznych skutkuje brakiem udziału w zajęciach;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 13:45 - 15:15, sala C2.17
Dorota Świdzińska 27/ szczegóły
2 każda niedziela, 15:30 - 18:30, sala C2.17
Dorota Świdzińska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.