Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika społeczna 0800-N1-2YPSP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. M. Cichosz, Pedagogika społeczna. Zarys problematyki. Warszawa 2014. Wyd. Impuls.

2. M. Cichosz: O pedagogice społecznej i jej rozwoju: wybrane zagadnienia, Kraków 2016.

3. S. Kawula: Pedagogika społeczna: dzisiaj i jutro, Toruń 2012.

4. W. Danilewicz, W. Theiss (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wyd. Żak, Warszawa 2014.

5. T. Sosnowski, Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

6. T. Sosnowski, W. Danilewicz, M. Sobecki, Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

7. T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

8. T. Pilch, T. Sosnowski, Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

9. M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski, Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

10. W. Danilewicz, M. Sobecki, T. Sosnowski, Środowisko – Zasoby- Profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

11. W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

12. W. Danilewicz (red.): Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009.

13. S. Kawula: Pedagogika społeczna: dzisiaj i jutr, Toruń 2012.

14. S. Kawula: Studia z pedagogiki społecznej. Olsztyn 1996.

15. S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna dokonania – aktualność – perspektywy, Toruń 2001.

16. P. Frąckowiak (red.): Pedagogika społeczna i oblicza wychowania czasu przemian, Gniezno 2011.

17. B. Chrostowska, E. Kantowicz, C. Kurkowski (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

18. M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

19. E. Marynowicz – Hetka (red.): Pedagogika społeczna, t. 1, warszawa 2009.

20. E. Marynowicz – Hetka (red.): Pedagogika społeczna, t.2, warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot: Pedagogika społeczna kończy się egzaminem w formie pisemnej. Na egzaminie dodatkowo wymagana jest znajomość treści jednej wybranej przez Studenta książki zaproponowanej na pierwszym wykładzie jako literatura dodatkowa.

Zakres tematów:

1. Geneza i rozwój pedagogiki społecznej. Przedmiot, zadania, funkcje pedagogiki społecznej. Obszary tematyczne zainteresowań pedagogiki społecznej.

2. Teoria ekologii humanistycznej Urie Bronfenbrennera.

3. Środowisko społeczne, wychowawcze, kulturowe, wybrane teorie środowiskowe. Reinterpretacja pojęcia środowisko wychowawcze.

4. Środowisko lokalne – pojęcie, cechy, struktura, przemiany.

5. Rodzina jako podstawowy obszar zainteresowania pedagogiki społecznej. Przemiany życia małżeńsko-rodzinnego oraz kierunki ich interpretacji.

6. Problematyka ojcostwa we współczesnej rodzinie – rys historyczny i współczesne modele ojcostwa.

7. Migracje zagraniczne jako aktualne doświadczenie globalnego świata. Typy migracji, przyczyny, cechy; wybrane konsekwencje.

9. Czas wolny młodzieży akademickiej w kontekście szans wychowawczych i zagrożeń.

9.Człowiek w sytuacji zagrożenia – kierunki i formy pomocy (rodzina biedna, bezrobotna, niepełna, itd. ).

10. Wolontariat jako forma pomocy człowiekowi i odpowiedź na współczesne potrzeby społeczne.

11. Pedagogika społeczna XXI wieku – edukacja zdrowotna, edukacja europejska, problematyka nowych mediów i multimediów elektronicznych).

12. Szkoła środowiskowa (model). Działania szkoły i innych podmiotów w środowisku lokalnym.

13. Podsumowanie zajęć, sformułowanie wniosków końcowych dotyczących najważniejszych zasad wyznaczających życiowo - zawodową drogę pedagoga społecznego.

Metody dydaktyczne:

Metody wykorzystane podczas realizacji zajęć: omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacje multimedialne, filmy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 13:45 - 16:45, sala C2.3
Tomasz Sosnowski 70/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.