Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki 380-N1-1YPPE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

Dudzikowa, M., Czerepaniak – Walczak, M. (red.). (2007). Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Gdańsk: GWP.

Gnitecki J. (2006). Status metodologiczny nauk pedagogicznych. Poznań: UAM.

Gutek G.L. (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk: GWP.

Hejnicka-Bezwińska T. (2017). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa: PWN.

Hejnicka - Bezwińska T. (1997). Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności. Warszawa: Wydawnictwo 69.

Hejnicka - Bezwińska T. (2015). Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa: Wyd.

Difin.

Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 46(1), 21–40.

Kowalczuk – Walędziak, M., Korzeniecka – Bondar, A., Bocheńska – Włostowska, K. (red.). (2014). Twórcze wiązanie teorii i praktyki

pedagogicznej. Możliwości, wyzwania, inspiracje. Kraków: „Impuls”.

Kunowski S. (1993). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo: Salezjańskie.

Kwieciński, Z. (2013). Edukacja wobec opóźnienia kulturowego, Nauka nr 1, 19-30. Dostępny na stronie: http://www.pan.poznan.pl/nauki/

N_113_02_Kwiecinski.pdf

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.). (2004). Pedagogika. Tom 1, Warszawa: PWN.

Śliwerski B. (2014). Pedagogika na zakręcie. Kultura i Edukacja, nr 2 (102), s. 181-203.

Śliwerski B. (2015), Potoczna wiedza pedagogiczna w popularnym piśmiennictwie poradnikowym. Studia Poradoznawcze, nr 4, s. 15-29.

Dostępne w pdf na stronie: http://www.studiaporadoznawcze.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/Studia_Poradoznawcze/

2015_2.pdf

Śliwerski, B. (red.). (2006). Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Tom 1, Gdańsk: GWP.

Zamorska, B. (2014). Nauczyciel w dyskursach i pomiędzy dyskursami potocznymi i naukowymi. [w:] B. Kutrowska, A. Pereświet – Sołtan

(red.). Poprzez praktykę do profesjonalizmu. Przygotowanie do zawodu nauczyciela. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa. Dostępne na

stronie: https://opub.dsw.edu.pl/bitstream/11479/.../Poprzez_praktyke_do_profesjonalizmu.pdf.

Literatura uzupełniająca – do samodzielnego przygotowania:

Palka, S. (red.). (2004). Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

• egzamin pisemny (test dydaktyczny: pytania zamknięte i otwarte)

Liczba punktów wymagana do zaliczenia (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania).

Punktacja/oceny:

91%-100% bdb

81%-90% db plus

71%-80% db

61%-70% dst plus

51%-60% dst

50% -nds

Zakres tematów:

Treści przedmiotu:

1.) Nauka wśród innych form ludzkiego doświadczenia.

2.) Rodzaje wiedzy tworzonej w naukach społecznych.

3.) Paradygmatyczny model rozwoju nauki.

4.) Współczesne rozumienie humanizmu. Świat humanistyczny i zadania edukacji humanistycznej.

5.) Przedmiot badań i system pojęciowy współczesnej polskiej pedagogiki.

Klasyfikacje nauk pedagogicznych.

6.) Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych.

7.) Pojęcie wychowanie. Pojęcie edukacja. Filozoficzne podstawy edukacji. 8.) Związek teorii pedagogicznej z praktyką edukacyjną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 12:00 - 15:00, sala A236
Beata Kunat 67/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.