Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia środowiska 320-ES1-1EKS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

2. Mankiw N. G., Taylor M. P., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Żylicz T. , Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013.

2. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

3. Fiedor i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

ES1_U01– zaliczenia cząstkowe / kolokwium zaliczeniowe

ES1_U02– zaliczenia cząstkowe / kolokwium zaliczeniowe

ES1_K01– ocena pracy grupowej

ES1_K02 – ocena pracy grupowej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie co najmniej 50% punktów+1 punkt z form aktywności w trakcie realizacji ćwiczeń (praca w grupach, zaliczenia cząstkowe, kolokwium).

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być odpracowane w trakcie konsultacji. Student w celu zaliczenia nieobecności opracowuje zadany materiał, a następnie w trakcie dyskusji bądź pisemnie potwierdza poziom opakowania materiału

Zakres tematów:

1. Współczesne problemy ekologiczne - istota i przyczyny

2. Zasoby środowiska, ich rodzaje, gospodarowanie nimi

3. Popyt, podaż, ceny, koszty i przychody, optimum producenta i konsumenta, WTA i WTP

4. Metody wyceny środowiska. Przykłady zastosowania wybranych metod

5. Identyfikacja efektów zewnętrznych

6. Internalizacja efektów zewnętrznych - podatek Pigou i teoremat Coase'a

7. Dobra publiczne - istota, identyfikacja, problemy z dostarczaniem dóbr publicznych

Metody dydaktyczne:

Metody aktywnego uczestnictwa na ćwiczeniach: dyskusja, metoda projektu edukacyjnego, metoda case study, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 2060
Anna Matel 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.