Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna 330-EN1-1GEK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Budner, Geografia ekonomiczna - współczesne procesy i zjawiska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.

2. L. J. Jasiński, Współczesny krajobraz ekonomiczny, Key Text, Warszawa 2016.

3. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

4. B. Luchter (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. B. Luchter, J. Wrona (red.), Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2018.

2. T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

3. Reshaping economic geography, The World Bank, Washington 2009.

Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji

4. Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Efekty uczenia się:

1GEK_U01 Potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg zjawisk gospodarczych zachodzących w regionach Unii Europejskiej. KP6_UW1

- kolokwium, praca w grupach, pracy indywidualna,

1GEK_U02 Potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk społeczno-gospodarczych związanych z migracją ludności, rozwojem miast urbanistyką, infrastruktury oraz przemysłu w regionach UE. KP6_UW3

- kolokwium, praca w grupach, pracy indywidualna,

1GEK_U03 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów zaistniałych podczas wykonywania zadań w grupach i pracy indywidualnej. KP6_UU1

- praca w grupach, pracy indywidualna, dyskusja, projekt

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, projekt wykonany w grupach (złożony poprzez email) oraz kolokwium w formie testu na platformie blackboard.

Standardowa skala ocen.

Zakres tematów:

1. Przemiany ludnościowe na świecie

2. Region jako kategoria ekonomiczna. Współczesna gospodarcza struktura regionów UE

3. Miasta i procesy urbanizacji

4. Przestrzeń i środowisko

5. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 318
Emilia Jankowska-Ambroziak 30/35 szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 318
Emilia Jankowska-Ambroziak 33/35 szczegóły
3 co druga niedziela (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 318
Emilia Jankowska-Ambroziak 27/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.