Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia cz. 2 330-EN1-1MIK2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Meredyk K. (red.), Ekonomia ogólna, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

2. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

3. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2013

2. Wolska G., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

1MIK_W01 Posiada wiedzę o podstawowych kategoriach, metodach i narzędziach badawczych w ekonomii i zarządzaniu. KA6_WG10

1MIK_U01 Umie obserwować i interpretować zjawiska ekonomiczno-społeczne, analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych. KA6_UW14

1MIK_U02 Potrafi interpretować podstawowe kategorie z zakresu ekonomii i zarządzania, związki przyczynowo-skutkowe między nimi zachodzące w skali mikro- i makroekonomicznej. KA6_UW15

1MIK_U03 Umie formułować i rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu ekonomii i zarządzania. KA6_UW16

1MIK_U04 Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. KA6_UU2

1MIK_K01 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. KA6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Forma pomiaru (oceny) studenta: egzamin pisemny z zakresu tematów prezentowanych na wykładzie i realizowanych w ramach ćwiczeń z przedmiotu (pytania otwarte).

Na ocenę dostateczną należy zdobyć co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów.

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczone ćwiczenia.

Zakres tematów:

Temat 1. Teoria równowagi konsumenta

Temat 2. Teoria popytu

Temat 3. Pieniądz i cena

Temat 4. Bank i kredyt

Temat 5. Stopa procentowa i kurs walutowy a przedsiębiorstwo

Temat 6. Teoria produkcji i przedsiębiorstwa

Temat 7. Efektywność i czynniki efektywności

Temat 8. Innowacje i postęp techniczny

Temat 9. Wprowadzenie do teorii kosztów

Temat 10. Teoria równowagi przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz spotkanie na platformie e-learningowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 301
Joanna Prystrom 105/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.