Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.1 330-ES1-1ANG1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Duckworth, M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate Second Edition". Oxford University Press.

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Sweeney, S. "Professional English: Finance". Penguin.

Emmerson, P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate". Macmillan.

Emmerson, P. "Business Grammar Builder". Macmillan.

Sekcje biznesowe anglojęzycznych portali informacyjnych np. CNN, BBC

www.economist. com

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KP6_UK2 - test, praca pisemna, wypowiedź ustna

2. Student posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. KP6_UK1 - prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze.

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 2 w semestrze

Zakres tematów:

- Jak stworzyć pozytywne pierwsze wrażenie w biznesie

- Jak poprawnie czytać adresy email i adresy stron internetowych

- Popularne skróty używane w świecie biznesu i gospodarki

- Motywacja w pracy i w biznesie

- Small talk w biznesie - konwencje, zasady i przydatne zwroty

- Podejmowanie decyzji

- Finanse przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą

Praca w parach i w małych grupach

Indywidualna praca studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 317
Małgorzata Januszko 22/25 szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 201
Małgorzata Januszko 25/25 szczegóły
3 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 302
Małgorzata Januszko 23/25 szczegóły
4 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 201
Małgorzata Januszko 25/25 szczegóły
5 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 132
Małgorzata Januszko 24/25 szczegóły
6 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 302
Małgorzata Januszko 26/25 szczegóły
7 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 207
Emilia Zajkowska 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.