Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.2 330-ES1-1ANG2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Duckworth, M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate Second Edition". Oxford University Press.

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Sweeney, S. "Professional English: Finance". Penguin.

Emmerson, P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate". Macmillan.

Emmerson, P. "Business Grammar Builder". Macmillan.

Sekcje biznesowe anglojęzycznych portali informacyjnych np. CNN, BBC

www.economist. com

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KP6_UK2 - test, praca pisemna, wypowiedź ustna

2. Student posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. KP6_UK1 - prezentacja mulitimedialna

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze.

Ocena zadań wykonywanych na platformie Blackboard.

Ocena prezentacji (nagranie video zamieszczone na platformie Blackboard).

Test semestralny przeprowadzony przy pomocy platformy Blackboard.

Test uważa się za zaliczony, jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 2 w semestrze

Zakres tematów:

- Obecność produktów na rynku

- Zarządzanie marką

- Globalne marki, które odniosły sukces

- Reklama

- Prezentacja produktu

- Etyka w biznesie (Fairtrade, child labour, Corporate Social Responsibility)

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą

Praca w parach i w małych grupach

Indywidualna praca studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 204
Małgorzata Januszko 22/25 szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 318
Małgorzata Januszko 25/25 szczegóły
3 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 204
Małgorzata Januszko 23/25 szczegóły
4 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 318
Małgorzata Januszko 25/25 szczegóły
5 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 205
Małgorzata Januszko 24/25 szczegóły
6 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 201
Małgorzata Januszko 27/25 szczegóły
7 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 304
Emilia Zajkowska 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.