Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna I 330-ES1-1TEI1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

2. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage

2. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

3. Sokół M.: Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009.

4. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

5. Evans V., Dooley J., Wright S., Information Technology, Wydawnictwo Express Publishing, 2011

Efekty uczenia się:

1TEI1_U01 praca projektowa

1TEI1_U02 kolokwium, praca projektowa

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach,wykonanie pracy projektowej i uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy praktycznej przy komputerze.

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecność na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień z technologii informacyjnych

2. Podstawowe operacje w edytorze tekstu Word

a) Praca na tekście

b) Korespondencja seryjna w edytorze tekstu Word

c) Wykresy w edytorze tekstu Word

d) Tworzenie obiektów w MS Word

3. Podstawowe formuły w arkuszu kalkulacyjnym Excel

4. Analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel

5. Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel

6. Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel

7. Wykorzystanie sieci Internet.

8. Automatyzacja pracy - Makra

9. Tworzenie materiałów prezentacyjnych

10. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, konsultacje, praca projektowa, aktywność

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 132
Nina Siemieniuk 23/175 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 132
Nina Siemieniuk 25/175 szczegóły
3 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 133
Łukasz Siemieniuk 23/175 szczegóły
4 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 133
Łukasz Siemieniuk 25/175 szczegóły
5 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 133
Łukasz Siemieniuk 24/175 szczegóły
6 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 132
Agnieszka Zalewska-Bochenko 26/175 szczegóły
7 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 132
Agnieszka Zalewska-Bochenko 25/175 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.