Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki - specjalistyczny warsztat językowy 330-ES2-1GERW
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bęza S., Niemiecki w ekonomii i biznesie, Blickpunkt Wirtschaft. Wydanie II zmienione, Poltext, 2016

Cieślak-Polkowska D. W biznesie po niemiecku? Żaden Problem, Poltext, 2015

Kienzler I., Niemiecki w pracy i w biznesie. Wzory pism. Niezbędnik menadżera, handlowca, asystentki. CV, list motywacyjny, umowy, dokumenty, gotowe przykłady, najważniejsze zwroty i wyrażenia., Lingo, 2013

Wzory listów niemieckich, Duden, Wiedza Powszechna, Warszawa, 2005

Ganczar, M., Rogowska B., Prawo, język niemiecki. Ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne, Hueber, 2009

Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch mit DVD B2., Klett, Stuttgart 2016

Efekty uczenia się:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym.

E2_U01/ANG_U01

E2_U02/ANG_U02

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

E2_K01/ANG_K01

3. Posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 lub wyższego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego E2_U03/ANG_03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji i / lub pracy pisemnej.

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Prace pisemne oceniane będą w z zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 1 w semestrze

Zakres tematów:

1. Gospodarka - jej zadania i gałęzie.

2. Istota i zadania przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w Niemczech.

3. Ekonomie i ekologia, Energia odnawialna.

4. Formy dochodu. Innowacyjny sposób na zysk: Homeshopping

6. Bezrobotna młodzież w Europie.

7. Zalety i wady globalizacji. Strefa Euro.

8. Szara strefa i piractwo produktów markowych.

9. Przeszkody kulturowe.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach ćwiczone są wszystkie sprawności językowe, ze szczególnym uwzględnieniem czytania/streszczania tekstów o tematyce ekonomicznej, przyswajania fachowego słownictwa i rozmowy z jego użyciem.

Praca z całą grupa, praca w parach i małych grupach, indywidualna praca studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 317
Barbara Poskrobko 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.