Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski - specjalistyczny warsztat językowy 330-ES2-1ROSW
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Афанасьева Н. Д., Лобанова Л. А., Экономика, Санкт-Петербург 2014.

Kuca Z., Język rosyjski w biznesie, Warszawa 2007.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

ROS2_U01, KP7_UO1: Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych z zakresu dyscypliny nauk ekonomicznych - ćwiczenia praktyczne.

ROS2_U02, KP7_UK1: Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu dyscypliny nauk ekonomicznych - zaliczenie ustne

ROS2_K01, KP7_KK2: Potrafi pracować w parze, przyjmując w niej różne role - ćwiczenia praktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne na ocenę po II semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Собеседование (Rozmowa kwalifikacyjna). Błędy popełniane przy rozmowach kwalifikacyjnych.

2. Деловое общение (Komunikacja biznesowa). Savoir vivre w biznesie.

3. Контракт (Kontrakt). Zawartość umowy.

4. Баланс доходов и расходов (Bilans dochodów i wydatków). Słownictwo związane z wydatkami i przychodami oddzielnych jednostek, firm oraz państw.

5. Деловая корреспонденция (Korespondencja biznesowa). Zasady pisania listów biznesowych.

6. Бизнес в России (Biznes w Rosji). Czynniki wpływające na rozwój biznesu.

7. Долги (Długi). Sposoby uniknięcia kłopotów finansowych.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 205
Anna Kulik 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.