Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia cz. 1 330-MS1-1EKO1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007.

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013.

3. Mankiw G. N., Taylor M. P., Mikroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa 2015.

4. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

5. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012.

Efekty uczenia się:

1EKO1_W01 -kolokwium, zadania domowe

1EKO1_W02 -kolokwium, zadania domowe

1EKO1_W03 -kolokwium, zadania domowe

1EKO1_W04 -kolokwium, zadania domowe

1EKO1_U01 -kolokwium, zadania domowe

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

• zaliczenie kolokwium na min. 51% pkt.

• zdobycie łącznie min. 51% pkt. z aktywności na zajęciach, prac domowych, prezentacji w grupie

• dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione (każdą następną nieobecność należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim lub odrobić na najbliższych konsultacjach)

Zakres tematów:

1. Ekonomia jako nauka o rzadkości. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

2. Czynniki wytwórcze. Relacje kapitałowe. Akumulacja kapitału

3. Rodzaje rynków konkurencyjnych. Narzędzia konkurencji

4. Konsument - prawidłowości wyboru, optimum konsumenta

5. Determinanty popytu i miary elastyczności popytu

6. Kreacja pieniądza, cena, stopa procentowa

7. Pomiar efektywności. Postęp techniczny, rodzaje, interpretacja

8. Teoria równowagi przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego i w modelu monopolu pełnego. Korzyści i straty w procesie monopolizacji rynku

Metody dydaktyczne:

Formami pracy ze studentami są: dyskusje na zajęciach, prezentacja, prace domowe (pisemne) oraz kolokwium pisemne. Student zobowiązany jest do przeczytania literatury i przygotowania się do kolejnych tematów na zajęcia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 302
Dorota Roszkowska 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.