Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka 450-ZS2-1LOG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2010

2. Chaberek M.: Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wyd. Uniw.

Gdańskiego, Gdańsk 2002.

3. Coyle J.J., Bardi E. J., Langley Jr C. J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2010

4. Ciesielski: Logistyka w strategiach firm. PWN, Warszawa 1999

5. Skowronek Cz.; Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw.

Wyd. Helion, Gliwice 2007

2. Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2005

3. Pfohl H.Ch.; Systemy logistyczne; Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

1LOG_ U01 Student potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu KA7_UW4

1LOG_U02 Student potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy KA7_UW5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych z kolokwium, analizy określonych przez prowadzącego przypadków, aktywności i zaangażowania na zajęciach. Pod uwagę brane są także punkty z e-learningu.

Kolokwium w postaci testu na platformie Blackboard (w formie zdalnej).

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest zaliczone kolokwium na min. 60% oraz obecność na zajęciach (prowadzący dopuszcza jedną nieusprawiedliwioną nieobecność podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach).

Zakres tematów:

1. Historia (etymologia) słowa logistyka

2. Etapy rozwoju logistyki

3. Triada pojęć logistyka, zarządzanie logistyczne, systemy logistyczne

4. Logistyka a strategia konkurencyjności

5. Zarządzanie w obiektach, łańcuch logistyczny

6. Infrastruktura procesów logistycznych

7. Elementy obsługi klienta

8. Przygotowywanie zamówień oraz systemy informacji

9. Automatyczna identyfikacja towarów

10. Logistyczny system transportu

11.Logistyka w sferze produkcji

12. Logistyka w sferze dystrybucji

Metody dydaktyczne:

Studia przypadków, dyskusje problemowe, zadania grupowe, ćwiczenia w e-learningu związane z tematem, pobudzające do samodzielnego myślenia, kolokwium w formie zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 317
Julita Augustyńczyk 21/ szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 316
Julita Augustyńczyk 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.