Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - Prawo cywilne z elementami prawa handlowego i gospodarki gruntami 0700-PS5-5SEMCHG
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 54
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.; Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.; J. Mąjchrzak , Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1999.; E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.; E. Ruśkowski (red.), Prace licencjackie i magisterskie, Siedlce 2002; J. Jura, J. Roszczypała, Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000; J. Apanowicz, Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania, Gdynia 1997.

Efekty uczenia się:

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego - K_W08; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła na zajęciach, przygotowany projekt pracy magisterskiej lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_W12; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła na zajęciach, przygotowany projekt pracy magisterskiej lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami - K_W13; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła na zajęciach, przygotowany projekt pracy magisterskiej lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U04; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła na zajęciach, przygotowany projekt pracy magisterskiej lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła na zajęciach, przygotowany projekt pracy magisterskiej lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

- potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U07; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła na zajęciach, przygotowany projekt pracy magisterskiej lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła na zajęciach, przygotowany projekt pracy magisterskiej lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła na zajęciach, przygotowany projekt pracy magisterskiej lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie realizacji wyznaczonych zadań lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Zakres tematów:

1. omówienie podstawowych zagadnień dotyczących zasad pisania prac naukowych i przeprowadzania badań naukowych,

2. zapoznawanie się z zasadami kształtowania pracy i opracowywania wyników badań,

3. przedstawianie - w formie gotowych fragmentów, ewentualnie referatów - tematyki prac przez uczestników seminarium i ich analiza.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje multimedialne, analiza orzecznictwa sądowego, prezentacja poglądów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 305
Agnieszka Malarewicz-Jakubów 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.