Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja oficjalna i handlowa w języku niemieckim 0400-AG1-3CPRs
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Müller, A./ Schlüter, S., Im Beruf. Kursbuch. B1./ B2. München: Heuber-Verlag 2013.

Hagner, V./ Schlüter, S., Im Beruf. Arbeitsbuch. B1/B2. München: Heuber-Verlag 2014.

Hering, A./ Matussek M., Menschen im Beruf. B1/B2. München: Heuber-Verlag 2016.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna, rozumie, potrafi:

KA6_WG9, podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji

KA6_UW1, formułować i rozwiązywać złożone problemy, dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o języku i translatoryki

KA6_UW6, dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT)

KA6_UK1, komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu językoznawstwa i translatoryki z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych

KA6_UO1, planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole

KA6_UU1, samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

KA6_KK1, krytycznej oceny posiadanej wiedzy

KA6_KK2, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Testy pisemne, ocena ciągła.

Zaliczenie na ocenę.

Zakres tematów:

1. Kommunikation mit einer Handelskammer: der Firmennachweis. Landeskunde: die Gliederung des deutschen Geschäftsbriefes und die Adressformate. Grammatik: Finalsätze/ Verben mit Präpositionen.

2. Die Anfrage nach Waren und Dienstleistungen verstehen und selbst formulieren. Grammatik: das Genus der wichtigsten Waren und Leistungen, Adjektivdeklination.

3. Angebote verstehen und formulieren. Unklarheiten und fehlende Information in Angeboten erkennen und nachfragen. Grammatik: Die Wortbildungsregeln: Das Fugenelement-s- in den Komposita.

4. Auftragserteilung und Bestellung verstehen und formulieren, Aufträge und Bestellung ablehnen / annehmen / Aufträge und Bestellung korrigieren / verhandeln / widerrufen. Grammatik: Konditionalsätze/ bei + Nomen im Dativ/ Verben mit Präpositionen

5. Lieferung und Rechnungsstellung. Empfangsbestätigung und Reklamationen. Grammatik: n-Deklination/ Kausalsätze/ wegen- aufgrund + Nomen im Genitiv

6. Zahlungsverzögerung: auf Mahnungen Antworten: Zahlungsverzögerung begründen, Zahlungsaufschub erwirken. Grammatik: Infinitivkonstruktionen/ Zukunft - Futur

7. Zahlungsverzögerung: Mahnungen erstellen, Zahlungsfristen verhandeln, den Rechtsweg ankündigen. Grammatik: Indirekte Fragesätze/ Konzessivsätze

8. Abschlusstest

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia językowe, analiza tekstów, praca pisemna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 1B
co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 1B
Anna Harbig 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.