Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA - umiejętności łączone 2 0400-AH1-2PJS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Blackman, D. (1995). Tests in English. Phrasal Verbs. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Capel, A. and W. Sharp (2002). Objective Proficiency. Cambridge: CUP.

Flower, J. and M. Berman (1994). Build Your Vocabulary 3. Hove: Language Teaching Publications.

Gude, K. and M. Duckworth (1996). Proficiency Masterclass. Oxford: OUP.

McCarthy, M. and F. O’Dell (1994). English Vocabulary in Use upper-intermediate & advanced. Cambridge: CUP.

McRae, J. and L Pantaleoni. (1990). Chapter & Verse. An interactive approach to literature. Oxford: OUP.

Mann, R. (2000). Proficiency Gold. Harlow: Pearson Education Limited.

Misztal, M. (1997). Tests in English. Thematic Vocabulary. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Moore, J. (2005). Common Mistakes at Proficiency. Cambridge: CUP.

Newbrook, N. (1998). Extracts. English fiction for advanced students. London: Mary Glasgow Magazine.

Side, R. nad G. Wellman (2002). Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Harlow: Pearson Education Limited.

Thomas, B.J. (1989). Advanced Vocabulary and Idiom. London: Edward Arnold.

Watcyn-Jones, P. (1996). Test Your Vocabulary 3. London: Penguin Books Ltd.

Watcyn-Jones, P. (2000). Test Your Vocabulary 4. Harlow: Pearson Education Limited.

Workman, G. (1996). Making Headway. Phrasal Verbs and Idioms. Advanced. Oxford: OUP.

The Guardian Weekly www.onestopenglish.com/News/Magazine/News/news.htm

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada wiedzę związaną ze strategiami czytelniczymi oraz z zasadami analizy różnego rodzaju tekstów. K_W09, K_W10

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki z tematyki objętej kursem. K_W13, K_W04, K_W02

Umiejętności

Student posiada umiejętności językowe na poziomie zapewniającym komunikowanie się w kraju nauczanego języka, w kontaktach z użytkownikami tego języka. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. K_U09, K_U08

Student potrafi sprawnie korzystać ze strategii czytelniczych w celu określenia rodzaju, tematyki, celu i stylu tekstu oraz poprzez efektywne dostosowanie tych strategii do różnych typów tekstów (instruktażowych, prasowych, urzędowych, literackich, naukowych). Potrafi zrozumieć szczegółowo różnorodne, obszerne teksty z różnych obszarów życia. K_U01, K_U06

Student rozumie złożone wypowiedzi, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Po wysłuchaniu tekstu student potrafi określić myśl przewodnią, znaleźć szczegółowe informacje, rozpoznać wyrażane opinie i kontekst tekstu mówionego, nastawienie i emocje mówców/rozmówców. K_U08

Kompetencje

Student posiada umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów. K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są w oparciu o następujące kryteria:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- testy z rozumienia języka mówionego

- testy z rozumienia języka pisanego

- testy ze słownictwa

-prezentacja-projjekt

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu (ocena) jest uzyskanie przez studenta min.60% ze wszystkich testów łącznie. Nie przewiduje się terminów poprawkowych.

Studenci, którzy nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do jednego testu poprawkowego w przedostatnim tygodniu przed sesją egzaminacyjną, który obejmie materiał całego kursu pod warunkiem, że uczęszczali na zajęcia. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać min. 60% z tego testu. Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie.

Oceny:

60 – 74% = 3, 75 – 82% = 4, 93 – 100% = 5

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zakres tematów:

Family and relationships (Związki międzyludzkie)

Men vs. Women – gender bias (Uprzedzenia ze względu na płeć)

Education (Edukacja)

Juvenile delinquency – who's to blame? (Przestępczość młodocianych – kto ponosi odpowiedzialność?)

Capital punishment (Kara śmierci)

Compensation culture (Fenomen pozwów konsumenckich)

Ageism (Uprzedzenia ze względu na wiek)

Medical issues (Dylematy moralne współczesnej medycyny)

National stereotypes and racial discrimination (Uprzedzenia rasowe, stereotypy narodowe)

Globalisation (Globalizacja)

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna i grupowa, prezentacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 1E
Peter Foulds, Magdalena Łapińska 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.