Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA - umiejętności łączone 3 0400-AH1-3PJS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Za każdym razem ustalana w ramach zajęć. Fragmenty różnych podręczników, książek beletrystycznych i nagrań.

Efekty uczenia się:

EK - wiedza

1. Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki z tematyki objętej kursem. K_W13, K_W04, K_W02

2. Student zna i rozumie podstawowe zasady konstruowania eseju w formacie anglosaskim z uwzględnieniem właściwej stylistyki oraz interpunkcji. K_W04, K_W02, K_W12

3. Student posiada podstawowa wiedzę o pojęciach, zjawiskach i procesach prozodycznych oraz zna podstawową terminologię prozodyczną. K_W02, K_W03

EK – umiejętności

1. Student posiada umiejętności językowe na poziomie zapewniającym komunikowanie się w kraju nauczanego języka, w kontaktach z użytkownikami tego języka. Potrafi wypowiadać się dość płynnie, spontanicznie, używając właściwych sformułowań. K_U09,K_U08

2. Student potrafi korzystać ze strategii czytelniczych w celu określenia rodzaju, tematyki, celu i stylu tekstu oraz poprzez dostosowanie tych strategii do różnych typów tekstów (instruktażowych, prasowych, urzędowych, literackich, naukowych). Potrafi zrozumieć różnorodne teksty z różnych obszarów życia. K_U05, K_U01, K_U06

3. Student rozumie złożone wypowiedzi. Po wysłuchaniu tekstu student potrafi określić myśl przewodnią, znaleźć szczegółowe informacje, rozpoznać wyrażane opinie i kontekst tekstu mówionego. K_U08

4. Student potrafi poprawnie sformułować tezę i główne założenia eseju oraz potrafi poprawnie dobrać argumenty i przykłady popierające tezę eseju K_U05, K_U13, K_U11

EK – kompetencje

Student potrafi pracować w grupie, podejmować decyzje, negocjować, identyfikować i rozstrzygać problemy.K_K01, K_K02, K_K07

Po zakończeniu kursu studenci powinni umieć:

- Czytać ze zrozumieniem różnego rodzaju teksty, w tym prasowe, akademickie i literackie.

- Znać słownictwo na poziomie rozszerzonym

- Znać zaawansowane formy gramatyczne i potrafić je wykorzystywać

- Rozumieć słuchane teksty różnego rodzaju, w tym fragmenty programów telewizyjnych, radiowych i filmów

- Rozróżniać podstawowe odmiany języka angielskiego

- Wypowiadać się płynnie na tematy abstrakcyjne

weryfikacja: testy pisemne (K_W i K_U), wypowiedź ustna (K_K)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie:

- obecności

- testów pisemnych (nie mniej niż dwóch w semestrze)

- wypowiedzi ustnych.

Zakres tematów:

problemy społeczne, technologia, sztuka, medycyna, prawo

Metody dydaktyczne:

praca w grupach, praca indywidualna, prezentacje, prace pisemne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 13
Robert Kuźma 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.