Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja umiejętności językowych 0400-AS1-3SLAE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bachman, L. F. & Palmer, A. S. 2002. Language testing in practice. Oxford: Oxford University Press.

Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. 2002. Council of Europe, Strasbourg: Cambridge University Press.

Genesee, F. & Upshur, J. A. 1996. Classroom-based evaluation in second language education. Cambridge: CUP

Hughes, A. 2003. Testing for Language Teachers. Cambridge: CUP

Komorowska, Hanna. 2005. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Weir, C. J. 1990. Communicative language testing. London: Prentice Hall.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1.Student charakteryzuje metody jakościowe i ilościowe stosowane w ewaluacji umiejętności językowych (K_W02, K_W03, K_W06, K_W08).

2.Student opisuje cechy dobrego testu językowego (K_W02, K_W03, K_W06, K_W08).

3.Student poddaje analizie krytycznej różne techniki i metody oceniania językowego (K_W02, K_W03, K_W06, K_W08).

UMIEJĘTNOŚCI

4. Student dokonuje ewaluacji testów i innych techniki służących do oceniania umiejętności językowych (K_U01, K_U04,K_U13).

5. Student konstruuje ćwiczenia testujące i procedury oceniające (K_U01,K_U04, K_U12)

KOMPETENCJE

6. Student współpracuje w zespole w celu poprawnego wykonania zadania (K_K02, K_K04).

7. Student akceptuje odpowiedzialność za rzetelność przygotowanych przez siebie procedur ewaluacyjnych (K_K05, K_K06).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: sprawdzian pisemny, zadanie praktyczne (mini-projekt), samoocena, ocena koleżeńska

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: sprawdzian pisemny, zadanie praktyczne (mini-projekt), samoocena, ocena koleżeńska

Podstawą zaliczenia jest:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

• Zaliczenie sprawdzianu pisemnego (próg zaliczenia testu wynosi 60%)

• Przygotowanie zestawu ćwiczeń oceniających elementy i językowa

Zakres tematów:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

• Jakościowe i ilościowe metody oceniania językowego (pomiar dydaktyczny a ocenianie alternatywne)

• Teorie walidacyjne: cechy dobrego testu (rzetelność, trafność, praktyczność, wartość dydaktyczna testu, autentyczność, sprawiedliwość)

• Rodzaje testów: testy umiejętności, biegłości, diagnostyczne, plasujące, testy różnicujące i kryterialne

• Techniki testowania: testowanie integrujące a testowanie wyizolowanych elementów języka, testy bezpośrednie a pośrednie, testy obiektywne a subiektywne

• Testowanie elementów języka i umiejętności językowych

• Cechy, metody i techniki oceniania bez użycia testów

• Konstrukcja i ewaluacja testów.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i pracy projektowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 17
Edyta Wajda 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.