Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do fizyki 390-FG1-1WDF
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Fizyka dla szkół wyższych, tom 1, 2, 3, Wydawnictwo Openstax (dostępny w Internecie)

Efekty uczenia się:

Student /w ograniczonym, wstępnym zakresie:

- K_W08: ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i formalizmu mechaniki klasycznej, praw mechaniki oraz teoretycznych modeli wybranych układów mechanicznych, rozumie fundamentalny charakter praw Newtona,

- K_W10: zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz wybrane zjawiska dotyczące elektryczności i magnetyzmu - rozumie treść równań Maxwella,

- K_W12: ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć, zjawisk i formalizmu termodynamiki, praw termodynamiki oraz teoretycznych modeli wybranych układów termodynamicznych,

- K_W14: ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i formalizmu optyki oraz fizyki elektromagnetycznych zjawisk falowych a także teoretycznych modeli wybranych układów optycznych i falowych, zna i rozumie granice ich stosowalności,

- K_U06: umie analizować problemy z zakresu mechaniki, znajdować i przedstawiać ich rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę oraz przy wykorzystaniu poznanych narzędzi matematyki wykonywać analizy ilościowe i wyciągać wnioski jakościowe,

- K_U08: umie analizować problemy z zakresu elektryczności i magnetyzmu, znajdować i przedstawiać ich rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę oraz przy wykorzystaniu poznanych narzędzi matematyki wykonywać analizy ilościowe i wyciągać wnioski jakościowe,

- K_U10: umie analizować problemy z zakresu termodynamiki, znajdować i przedstawiać ich rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę oraz przy wykorzystaniu poznanych narzędzi matematyki wykonywać analizy ilościowe i wyciągać wnioski jakościowe,

- K_U12: umie analizować problemy z zakresu optyki i fizyki zjawisk falowych , znajdować i przedstawiać ich rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę oraz przy wykorzystaniu poznanych narzędzi matematyki wykonywać analizy ilościowe i wyciągać wnioski jakościowe

Metody i kryteria oceniania:

Każda aktywność (rozwiązywanie zadań przy tablicy, kolokwia, kartkówki na wejście, zadania domowe, obecności /dopuszcza się 3 nieobecności usprawiedliwione/) jest punktowana. Należy uzyskać co najmniej 50% maksymalnej możliwej liczby punktów.

Zakres tematów:

* Skalary, wektory, układy odniesienia.

* Wielkości kinematyczne i dynamiczne, mechanika punktu materialnego

* Ciała makroskopowe.

* Grawitacja.

* Sprężyny, drgania i fale.

* Zasady zachowania

* Elementy termodynamiki.

* Elementy elektrostatyki.

* Elementy magnetostatyki.

* Elementy fizyki fal elektromagnetycznych.

* Elementy fizyki atomu.

* Elementy fizyki jądra atomowego.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań przy tablicy, dwa kolokwia, zadania domowe, "wejściówki", konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:00 - 12:30, sala 2011
Luba Uba 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.