Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna 350-HS1-1HST
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Grecja:

M. Beard, J. Henderson, Kultura antyczna, Warszawa 1997;

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1, red. E. Wipszycka, Warszawa 1985; t. 2, 1986, t. 3, 1999; nowe wydanie t.1/2 - 2001;

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1, red. E. Wipszycka, Warszawa 1985; t. 2, 1986, t. 3, 1999; nowe wydanie t.1/2 - 2001;

P.J. Rhodes, Historia Grecji. Okres klasyczny 478-323, Kraków 2009;

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 1 Warszawa 1988;

B. Bravo, M. Węcowski, E. Wipszycka, A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. 2: Okres klasyczny;

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków t. 3 Warszawa 1992;

R.M., Errington, Historia Świata Hellenistycznego 323–30 p.n.e., Kraków 2011

Rzym:

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, tom I-II, praca zbiorowa pod redakcją E. Wipszyckiej, Warszawa 1979, tom III, Warszawa 1999.

Historia życia prywatnego, tom I, Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, praca zbiorowa pod red. P. Veyne`a, Wrocław 2005.

E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

Świat Bizancjum, tom 1, Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, praca zbiorowa pod redakcją C. Morrisson, przekład A. Graboń, Kraków 2007.

Świat rzymski w IV wieku, praca zbiorowa pod redakcją P. Filipczaka i R. Kosińskiego, Kraków 2015.

Świat rzymski w V wieku, praca zbiorowa pod redakcją R. Kosińskiego i K. Twardowskiej, Kraków 2010.

Słownik pisarzy antycznych, pod red. A. Świderkówny, Warszawa 2001.

Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, pod red. J. Wolskiego, T. Kotuli, A. Kunisza, Kraków 1994.

I. Bieżuńska-Małowist, M. Małowist, Niewolnictwo, Warszawa 1987.

Efekty uczenia się:

Zaznajomienie studenta z wybranymi aspektami i specyfiką badań nad starożytnością; szczególna uwaga będzie zwrócona na typy źródeł charakterystycznych dla danej epoki – teksty literackie, źródła ikonograficzne, teksty epigraficzne, relacje historyków etc.; tematyka (płeć, religijność, system wymiany darów etc.) i przywoływane teksty teoretyczne (religioznawcze, atropologiczne, historiozoficzne) mają uwrażliwiać na potrzebę współpracy z badaczami z innych dziedzin humanistycznych i wskazywać konieczność poszerzenia kontekstu interpretacyjnego

Metody i kryteria oceniania:

udział w zajęciach; rozmowa; sprawdzian pisemny z materiału źródłowego wykorzystywanego w trakcie zajęć

Zakres tematów:

Grecja:

1. Homer i świat homerycki: obrzędy ofiarne, militaria

2. Pozycja kobiety w klasycznych Atenach.

3. Spartiata i jego rodzina.

4. Stosunki małżeńskie w epoce hell. i rzymskiej

5. Obrzędy ofiarne w materiale ikonograficznym i źródłach epigraficznych

6. Liturgia w polis ateńskiej - Funkcje euergetyzmu w polis greckiej

7. Kult władców

8. Dary i wzajemność między władcami hell. i poleis

9. Bitwa pod Termopilami

10. Kto zabił Demetriusza: konflikty w łonie dynastii hellenistycznych w świetle źródeł narracyjnych (Polibiusz, Liwiusz)

Rzym:

Źródła do dziejów rzymskich – typy i wydawnictwa

Historiografia antyczna

Numizmatyka

Chronologia

Hagiografia późnoantyczna

Metrologia

Zagadnienia gospodarcze

Religia rzymska, kult pogański

Zagadnienia społeczne, rodzina, wychowanie, rozrywki

Rola kobiety w społeczeństwie rzymskim

Epigrafika

Niewolnictwo

Społeczeństwo i gospodarka w późnym cesarskie

Struktura państwa późnorzymskiego

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą przybierały formę dyskusji nad konkretnymi zagadnieniami w oparciu o wybrane źródła i z wykorzystaniem literatury przedmiotu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:40 - 16:10, sala 108
każdy czwartek, 9:40 - 11:10, sala 108
Tomasz Mojsik, Rafał Kosiński, Krzysztof Kossakowski 19/ szczegóły
2 każda środa, 13:00 - 14:30, sala 108
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 108
Tomasz Mojsik, Rafał Kosiński 17/ szczegóły
3 każda środa, 11:20 - 12:50, sala 108
każda środa, 13:00 - 14:30, sala 121
Tomasz Mojsik, Robert Suski 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.