Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz.2 350-HS2-1MGR2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Analogiczna, jak w części A sylabusa

.

Efekty uczenia się:

Analogiczne, jak w części A sylabusa

.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Warunki zaliczenia na ocenę:

- sprecyzowanie tematu pracy magisterskiej

- wykonanie kwerendy źródłowej i bibliotecznej

- przygotowanie planu roboczego pracy

Zakres tematów:

1) Technika pracy naukowo-badawczej (pozyskiwanie oraz opracowanie wiedzy historiograficznej i źródłowej)

2) Aparat krytyczny rozprawy naukowej (przypisy, bibliografia, indeksy, aneksy)

3) Sposoby rekonstrukcji procesu dziejowego (typologia historiografii)

4) Logika w konstruowaniu narracji historycznej

5) Narzędzia konstruowania narracji historycznej (generalizacje, teorie, metafory)

6) Ramy retoryczne narracji naukowej

7) Argumentacja indukcyjna w rozprawie magisterskiej

8) Argumentacja dedukcyjna w rozprawie magisterskiej

9) Merytoryczne opracowanie i prezentacja na forum seminarium poszczególnych tematów rozpraw magisterskich (przez ich autorów)

10) Etyka pracy naukowej, elementy ochrony własności intelektualnej

Metody dydaktyczne:

Do 10 marca 2020 r. typowy dla seminarium tryb realizacji zajęć ze studiującymi, uwzględniający ich aktywność grupową oraz indywidualną (seminaryjną i poza seminaryjną) moderowaną przez prowadzącego.

Od 17.03.2020 r. do końca semestru letniego realizacja zajęć w formie zdalnej za pośrednictwem Blackboard Colaborate

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Kosiński 4/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Pasko 1/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Cezary Kuklo 3/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sadowska 2/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Teresa Chynczewska-Hennel 4/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Miodowski 1/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Jan Snopko 1/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Śleszyński 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.