Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 2 340-AH1-1GOF2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

W1 – absolwent zna podstawowe pojęcia wykorzystywane w fonetycznym i fonologicznym opisie języka KA6_WG1, KA6_WG4

W 2 – absolwent posiada wiedzę na temat powiązań między fonetyką/ fonologią języka i innymi dziedzinami jak logopedia, foniatria, komputerowe przetwarzanie i rozpoznawanie sygnału mowy KA6_WG1, KA6_WG4

W 3 – absolwent rozumie mechanizmy produkcji i percepcji mowy, oraz jej cechy akustyczne na poziomie segmentalnym i suprasegmentalnymKA6_WG1, KA6_WG4

W 4 – absolwent dysponuje wiedzą na temat tradycyjnych i najnowszych analiz teoretycznych i badań eksperymentalnych dotyczących zjawisk brzmieniowej strony języka KA6_WG1, KA6_WG4

U1 – absolwent potrafi zdefiniować i opisać cechy fonetyczne i fonologiczne języka angielskiego, formułować i rozwiązywać złożone problemy, dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu fonetyki i fonologii tak aby samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie KA6_UW1, KA6_UW7, KA6_UK1, KA6_UU1

K 1 – absolwent rozumie potrzebę doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku obcym (angielskim) na poziomie zbliżonym do modelu native-speaker i jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych KA6_KK1,

KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego po 2 semestrze. W semestrze letnim z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 zaliczenie pisemne zostanie przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem poczty USOS.

Zakres tematów:

1. Podstawy fonologii

2. Modyfikacja dźwięków w mowie wiązanej

3. Sylaba

4. Podstawy prozodii

Metody dydaktyczne:

Wykład i konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 20
Dorota Szymaniuk 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.