Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GO - Morfologia języka francuskiego 340-FP1-1GOMR
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

Grevisse M., 2010, polska adaptacja Żuchelkowska A., Gramatyka języka francuskiego od A do... B2, Wydawnictwo Nowela, Poznań.

Kwapisz-Osadnik K., 2003, Repetytorium gramatyczne, Wydawnictwo Lektor Klett, Poznań.

Przestaszewski L., 2009, Gramatyka języka francuskiego, Wiedza Powszechna.

Uzupełniająca:

Bogacki K., 1999, Grammaire descriptive du français. Morphologie et dérivation, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Lehmann A., Martin-Berthet F., 1998, Introduction à la lexicologie : sémantique et morphologie, Editions Nathan, Paris.

Riegel M., Pellat J.-Ch., Rioul R., 1994, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu morfologii oraz wzbogacania leksykalnego (KA6_WG1).

2. Zna kategorie morfologiczne właściwe dla języka francuskiego (KA6_WG1).

Umiejętności

3. Potrafi rozpoznać i nazwać kategorię morfologiczną wyrazów w języku francuskim oraz opisać formę wyrazów odmiennych. (KA6_UW1, KA6_UW7).

4. Potrafi utworzyć formy czasownika z uwzględnieniem właściwych dla niego kategorii gramatycznych (czasu, trybu, strony, osoby, liczby, rodzaju).(KA6_UW1, KA6_UW7).

5. Potrafi utworzyć formy rzeczownika i przymiotnika z uwzględnieniem właściwych dla nich kategorii gramatycznych (rodzaju i liczby). (KA6_UW1, KA6_UW7).

6. Potrafi podzielić wyraz na morfemy oraz nazwać je. (KA6_UW1, KA6_UW7)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny po semestrze 2.

Obecność na konwersatorium jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności, kolejne dwie należy zaliczyć w czasie konsultacji, w terminie dwóch tygodni. Przekroczenie tego limitu kwalifikuje do niedopuszczenia do egzaminu i niezaliczenia przedmiotu.

W trybie nauczania zdalnego 2019/2020 potwierdzeniem obecności będzie terminowe przesyłanie wykonanych zadań oraz regularny udział w zajęciach on-line.

Zakres tematów:

1. Morfologia jako nauka.

2. Rodzaje morfemów, allomorfy.

3. Podział wyrazów.

4. Elementy nominalne: rzeczownik (liczba, rodzaj), przymiotnik, rodzajnik, zaimek.

5. Czasownik (czasy i tryby).

6. Części mowy nieodmienne: przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik.

7. Zapożyczenia w języku francuskim.

8. Zmiany semantyczne.

9. Derywacja i kompozycja.

10. Pozostałe (marginalne) sposoby tworzenia wyrazów.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja zagadnień przez prowadzącego. otwarta na dialog ze studentami; podawane treści są utrwalane przez studentów w formie ćwiczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 5
Urszula Kochanowska 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.