Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna 0300-ZS2-2PPSP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002), Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP

Wojciszke B. (2002), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar

Literatura uzupełniająca:

Cialdini R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk:GWP

Hock R. R. (2005), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. (r. 10 „Psychologia społeczna”), Gdańsk: GWP

Pratkanis A., Aronson E. (2003), Wiek propagandy, Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2PPSP

Ma uporządkowaną i elementarną wiedzę na temat świata społecznego: mechanizmów wywierania wpływu społecznego, dynamiki funkcjonowania grup społecznych, źródeł agresji i zachowań prospołecznych oraz spostrzegania siebie i samooceny. Ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych. Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania. Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. (Kolokwium) Z2_W04, Z2_W05, Z2_W07

Ma podstawowe umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych problemów społecznych oraz analizowania motywów ludzkich zachowań, w tym także swoich. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu (Ciągła ocena pracy w takcie zajęć.) Z2_U01

Metody i kryteria oceniania:

Test (Blackboard).

Zakres tematów:

- Stanfordzki eksperyment więzienny,

- Zjawisko dehumanizacji i deindywiduacji,

- Metody badawcze w psychologii społecznej

- Wpływ autorytetu na zachowanie – eksperyment S.Milgrama,

- Wyznaczniki autorytetu jako element technik wywierania wpływu

- Zachowania prospołeczne i pomocowe

- Syndrom myślenia grupowego

- Prospołeczna rola psychologii pozytywnej

- Mechanizmy grupowe, zjawiska facylitacji społecznej i próżniactwa społecznego

- Atrakcyjność i miłość, dobieranie się w pary, koncepcja rozwoju związku miłosnego R.Sternberga

- Sztuka argumentacji i prowadzenia dyskusji grupowej

- Analiza struktur społecznych i ról grupowych

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja grupowa, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 204
Marcin Kolemba 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.