Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inteligentne systemy w ekonomii 0300-ES3-3ISE
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Siemieniuk N. (2001), Fraktalne właściwości polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok .

2. Peters, E.E. (1994) Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment & Economics. Wiley, Hoboken.

3. Zieliński J. S. (red.) (2000), Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura dodatkowa:

4. Nowiński M., (2007), Nieliniowa dynamika szeregów czasowych w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

5. Witkowska D.(2002), Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne, C.H. Beck, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Doktorant zna i rozumie specjalistyczną wiedzę z zakresu systemów inteligentnych Dyskusja w czasie zajęć, esej

Doktorant zna i rozumie prawne aspekty działalności badawczej i dydaktycznej w tym ochronę własności intelektualnej Dyskusja w czasie zajęć, esej

Umiejętności

Doktorant potrafi pozyskiwać wiedzę z dorobku nauk ekonomicznych i analizować ją . esej

Doktorant potrafi dobierać argumenty, dane, koncepcje ze światowego dorobku ekonomii do dyskusji nad określonymi problemami Dyskusja w czasie zajęć

Doktorant potrafi publicznie zaprezentować wyniki badań i opracowań Dyskusja w czasie zajęć, esej

Kompetencje społeczne

Doktorant potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Dyskusja w czasie zajęć, esej

Doktorant potrafi przyjmować aktywną postawę wobec pojawiających się wyzwań badawczych Dyskusja w czasie zajęć, esej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w czasie dyskusji, esej

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień sztucznej inteligencji

2. Teoria chaosu deterministycznego i jej wykorzystanie w zagadnieniach ekonomicznych

3. Systemy ekspertowe i ich wykorzystanie w zagadnieniach ekonomicznych

4. Sieci neuronowe i ich wykorzystanie w zagadnieniach ekonomicznych

5. Zbiory rozmyte i ich wykorzystanie w zagadnieniach ekonomicznych

6. Algorytmy genetyczne i ich wykorzystanie w zagadnieniach ekonomicznych

7. Podsumowanie zagadnień z zakresu wykorzystania systemów inteligentnych w ekonomii

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- konwerstoria, angażujące słuchaczy do czynnego udziału w zajęciach w formie dyskusji,

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 319
Nina Siemieniuk 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.