Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie zasobami ludzkimi 0300-PS1-3GZL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A.Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, PWE Warszawa 2008

2. Pod red. U. Gołaszewskiej-Kaczan, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Wyd. UwB, Białystok 2002

Literatura uzupełniająca:

1. M.Armstrong, A Handbook of personnel management practice, London, Kogan Page, 1991.

Efekty uczenia się:

3GZL_W01 Student ma podstawową wiedzę na temat znaczenia zasobów ludzkich w organizacjach oraz zasad gospodarowania tymi zasobami (P1_W05) - zaliczenie pisemne

3GZL_W02 Student ma wiedzę na temat wpływu zasobów ludzkich na funkcjonowanie organizacji gospodarczych oraz zmiany w tych organizacjach (P1_W08) - zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność na zajęciach, poziom rozwiązywanych zadań i prezentacji. Pod uwagę brane są także punkty z e-learningu. Obowiązkowe jest pozytywne zaliczenie kolokwium.

Na zaliczenie ćwiczeń niezbędne jest uzyskanie 50 % punktów możliwych do zdobycia. Możliwa jest 1 nieobecność na zajęciach. Nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach w ciągu 2 tygodni. Nieobecność na 40% zajęć kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Istota zasobów ludzkich i gospodarowania zasobami ludzkimi

2. Uwarunkowania gospodarowania zasobami ludzkimi

3. Planowanie zasobów ludzkich

4. Rekrutacja i selekcja

5. Utrzymanie zasobów ludzkich

6. Odejścia pracowników

7. Nowe trendy w gospodarowaniu zasobami ludzkimi

Metody dydaktyczne:

rozwiązywanie casów, prezentacje, dyskusje w grupie, ćwiczenia w e-learningu, kolokwium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 133
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 15/30 szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 133
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 21/30 szczegóły
3 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 133
Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.