Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki 4 0500-FS1-2JNI4
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Koithan Ute, Hellen Schmitz, Aspekte neu, Mittelstuffe Deutsch, Kursbuch, Klett Langenscheidt, Monachium, 2015

Koithan Ute, Hellen Schmitz, Aspekte neu, Mittelstuffe Deutsch,Arbeitsbuch, Klett Langenscheidt, Monachium, 2015

Koithan Ute, Hellen Schmitz, Aspekte neu, Mittelstuffe Deutsch,Intensivtrainer, Klett Langenscheidt, Monachium, 2015

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma umiejętności językowe pozwalające na przetłumaczenie tekstu (poziom B1+) - ocena aktywności podczas zajęć.K-U14

2.Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych lub prezentacji multimedialnych w języku obcym z wykorzystaniem różnych źródeł-prezentacja multimedialna.K-U17.

3.Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, umie je samodzielnie poszerzać, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, potrafi także organizować inspirować proces uczenia się innych osób-K_K01-ocena aktywności w czasie zajęć.

4. Efektywnie organizuje pracę własną i zespołową oraz potrafi ją krytycznie ocenić i przemodelować -ocena efektów pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zalicza się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz wyników prac cząstkowych, pisemnych, ustnych i projektowych po uzyskaniu min. 50% poprawnych odpowiedzi. Egzamin pisemny i ustny po trzecim roku.

Zakres tematów:

1. Podróże, ulubione cele, miejsca,opisywanie najciekawszych podróży, wskazówki dla podróżujących. Polska jako cel podróży. Białystok, zabytki i interesujące miejsca.

2.Ulubione filmy, ulubione książki. Prezentacje najciekawszych tytułów i produkcji.

3. Opera, teatr, kabaret - z historii kultury niemieckiego obszaru językowego.

4.Niemieccy reżyserzy, aktorzy, producenci. Np.Dorris Dörrie.

4.Uczymy się przez całe życie-rola wykształcenia w życiu współczesnego człowieka.

5.Procesy uczenia się, zapamiętywania,wywiad z naukowcem badającym procesy zachodzące w mózgu, stres egzaminacyjny , sposoby zapobiegania jego przyczynom i skutkom. Wskazówki dla zdających egzaminy.

6.Cudowne dzieci.

7.Zawody.Pragnienia dotyczące zawodów, zalety i wady poszczególnych zawodów. Praca na własny rachunek,

8. Internet- zalety i wady.

9.Rodzina, związki, znajomości zawierane przez internet.Korespondencja i wiersze o miłości-dawne i współczesne.

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach i parach, prezentacje i wypowiedzi ustne na tematy przewidziane programem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.