Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka angielskiego 3 0500-MS1-2JAN3
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2015

Cullen P., Cambridge Vocabulary for IELTS advanced, Cambridge University Press, 2016

O' Driscoll J., Britain, Oxford 2017

Taylor J., Zeter J., Career Paths: Business English, Express Publishing, 2016

Gairns R., Redman S., Oxford Word Skills advanced, Oxford, 2016

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2015

de Chazal E. & McCarter S., Oxford EAP, Oxford, 2016

zasoby internetowe:

www.englishgrammarsecrets.com

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.pearsonlongman.com/summit2e/members/level2/sample-units/unit10-student-edition.pdf

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net , www.cnn.com, www.theguardian.com, www.npr.org,

itp.

Efekty uczenia się:

KP6_UK2 Absolwent potrafi merytorycznie argumentować i dyskutować w języku polskim i obcych, przedstawiać swoje opinie i odnosić się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych

KP6_UK4 Absolwent potrafi posługiwać się na poziomie zaawansowanym (B2 ESOKJ) jednym językiem zachodnioeuropejskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień międzynarodowych

KP6_UO2 Absolwent jest gotów współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

KP6_KK1 Absolwent jest gotów do krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich historyczny kontekst

KP6_KR3 Absolwent jest gotów do uznawania i szanowania różnic punktów widzenia determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (60%), wypowiedzi pisemnych i ustnych – indywidualnych i w grupach - dotyczących materiału specjalistycznego (stosunków międzynarodowych) oraz ogólnego (40%).

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zakres tematów:

Tematyka ogólna:

Wpływ nowych technologii na społeczne i zawodowe życie człowieka.

Wybrane aspekty tematyki specjalistycznej:

- bieżące wydarzenia międzynarodowe

- prawo międzynarodowe -Prawa i wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela. Deklaracja Praw Człowieka.

- Wspólnota Europejska. Członkostwo w Unii Europejskiej

- systemy polityczne i funkcjonowanie państwa

- systemy wyborcze

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:40 - 11:10, sala 102
Halina Bieluk 22/ szczegóły
2 każdy wtorek, 11:20 - 12:50, sala 102
Halina Bieluk 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.