Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria I 0600-ES1-3EK1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia - sposób weryfikacji

3EK1_W01 - Egzamin pisemny

3EK1_W02 - Egzamin pisemny

3EK1_U02 - Egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Podstawą ustalenia oceny końcowej jest liczba

punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego w formie testu (pytania otwarte i zamknięte). Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie ćwiczeń.

Skala ocen:

0% - 44,9% - ocena niedostateczna

45% - 59,9% - ocena dostateczna

60% - 69,9% - ocena dostateczna plus

70% - 79,9% - ocena dobra

80% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

Modele ekonometryczne. Zmienne i rodzaje modeli.

Dobór zmiennych objaśniających do modelu.

Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów.

Estymatory MNK parametrów modelu.

Weryfikacja merytoryczna jednorównaniowego modelu ekonometrycznego.

Weryfikacja statystyczna jednorównaniowego modelu ekonometrycznego.

Estymacja parametrów modelu z autokorelacją i heteroskedastycznością.

Metoda największej wiarygodności.

Zmienne jakościowe w modelowaniu ekonometrycznym.

Nieliniowe modele ekonometryczne.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych) oraz aktywizujące studentów (konwersacja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:30 - 10:00, sala 2010
Elżbieta Majewska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.